Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Odsłonięcie tablicy Jana Józefa Lipskiego

opublikowany: poniedziałek, 11. czerwca 2018 - 10:45, Magdalena Łań

We wtorek, 12 czerwca, o godz. 15.00, na kamienicy przy ul. Konopczyńskiego 4a, zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca Jana Józefa Lipskiego, publicysty, krytyka literatury, działacza opozycji.


W wydarzeniu udział weźmie Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy oraz Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Miasta.

Jan Józef Lipski urodził się w Warszawie w 1926 r., gdzie uczył się i studiował. Walczył w powstaniu warszawskim w pułku Baszta na Mokotowie. W okresie Polski Ludowej był działaczem opozycji demokratycznej, współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników, należał do NSZZ „Solidarność”, był senatorem I kadencji. Zmarł w 1991 r. W 1999 r. na Mokotowie jego imieniem nazwano ulicę.