Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Oddział w szpitalu Bielańskim nosi imię prof. R.Dębskiego

opublikowany: czwartek, 14. lutego 2019 - 11:15, Magdalena Łań
Prezydent Warszawy wręcza wyróżnienie i medal małżonce prof. Dębskiego. Fot. R.Motyl fot. Prezydent Warszawy wręcza wyróżnienie i medal małżonce prof. Dębskiego. Fot. R.Motyl

Oddział Ginekologiczno-Położniczy w szpitalu Bielańskim otrzymał imię zmarłego w grudniu zeszłego roku prof. Romualda Dębskiego - położnika, ginekologa, endokrynologa, specjalisty z dziedziny perinatologii oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.


- Profesor Dębski zasłyną przede wszystkim profesjonalizmem i odwagą i takiego wszyscy go znamy – powiedział podczas uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej prof. Dębskiemu, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy – Był także osobą niezwykle lojalną, wobec współpracowników i wobec przyjaciół.
Za wybitne osiągniecia prezydent Warszawy przyznał prof. Romualdowi Dębskiemu wyróżnienie okolicznościowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia w mieście stołecznym Warszawie”.

Prezydent Warszawy podkreślił, że Oddział Ginekologiczno-Położniczy szpitala Bielańskiego jest jednym z najlepszych w stolicy.  W ostatnich latach infrastruktura miejskich szpitali ginekologiczno-położniczych uległa dużej poprawie. Z budżetu m.st. Warszawy poszły środki finansowe na przebudowę i modernizację istniejącej infrastruktury szpitalnej, bieżące remonty oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego.

Znaczące podwyższenie standardów w szpitalach ginekologiczno-położniczych wpływa na poprawę warunków hospitalizowania, jakości udzielania świadczeń w zakresie opieki medycznej, prowadzenia ciąży, porodu i opieki poporodowej. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowano rozbudowę i modernizację trzech szpitali ginekologiczno-położniczych (Szpital Inflancka, Szpital Św. Rodziny i Centrum Medyczne Żelazna). Zmodernizowano Oddział Patologii Noworodka i Ginekologiczno-Położniczy w Szpitalu Bielańskim oraz Oddział Ginekologiczno–Położniczy i Neonatologiczny w Szpitalu Praskim.