Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

#OddychajWarszawo. Działamy dla czystego powietrza

opublikowany: czwartek, 13. września 2018 - 12:35, Konrad Klimczak
R. Motyl fot. R. Motyl
Broszura #OddychajWarszawo

Warszawa prowadzi intensywne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. To m.in. liczne inwestycje w rozwój transportu, zieleni i wspieranie mieszkańców w ogrzewaniu domów. Edukatorzy zachęcają do wymiany „kopciuchów”, a miejskie przedszkola i żłobki korzystają z oczyszczaczy powietrza.


Dbałość o czyste powietrze to jedno z najważniejszych zadań władz miasta. Decyzje podejmowane dzisiaj mają wpływ na środowisko i przede wszystkim na zdrowie warszawiaków. W ciągu ostatnich lat przyczyniliśmy się do wielu zmian - znacząco zmniejszyliśmy emisję zanieczyszczeń przemysłowych i zbudowaliśmy największy w Unii Europejskiej system miejskiej sieci ciepłowniczej, z którego korzysta już 80% mieszkańców stolicy. Warszawiacy cieszą się z  nowych tras komunikacji miejskiej, jeżdżą ekologicznymi autobusami, tramwajami oraz korzystają z kolejnych kilometrów rowerowych ścieżek. Dzięki nowo powstałym parkom, skwerom i posadzeniu kilkuset tysięcy drzew tereny zieleni stanowią obecnie 40% przestrzeni miasta. Duża liczba roślin oczyszcza powietrze, łagodzi skutki wysokich temperatur, wytwarza korzystny mikroklimat.

Nowa pula ekodotacji na wymianę „kopciuchów”

Od września warszawiacy po raz kolejny mogą składać wnioski o dofinansowanie likwidacji starego pieca bądź przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowanego na przyszły rok. Wystarczy wypełnić dokumenty w warszawskim Biurze Ochrony Środowiska, aby dostać od 7 do nawet 20 tys. zł na ekoinwestycję. Do końca marca
2019 r. o pieniądze mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne jak i przedsiębiorcy. Potrzebne formularze dostępne są na stronie internetowej, w Biurze Ochrony Środowiska i w Wydziałach Obsługi Mieszkańców.
W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosków mieszkańcy mogą poprosić o pomoc pracowników BOŚ. Tylko w 2017 roku warszawiacy otrzymali 11,1 mln złotych w formie ekodotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska.

- Program finansowego wsparcia do wymiany tzw. „kopciuchów” wystartował w styczniu 2017 r. Od tego momentu dzięki miejskim dotacjom w ponad 650 lokalach zlikwidowano kotły bądź piece na paliwo stałe i zastąpiono je nowym źródłem ciepła. Co więcej, ponad 500 kolejnych gospodarstw korzysta już z miejskiej sieci ciepłowniczej. Warto przypomnieć, że dofinansowywane mogą być jedynie te inwestycje, które prowadzą do zastąpienia kotła węglowego ciepłem sieciowym albo gazowym. Zmierzamy do całkowitego zaprzestania używania instalacji opalanych węglem – tłumaczy Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Pamiętajmy, żeby rozsądnie ogrzewać nasz dom. W mroźnych miesiącach nie wietrzmy nadmiernie mieszkania przy włączonym kaloryferze, a kominka używajmy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne – przypomina wiceprezydent stolicy.

Zielone wsparcie

-Likwidujemy barierę finansową. Wiemy, że zmiana ogrzewania to nie tylko jednorazowy koszt. W grudniu 2017 roku uruchomiliśmy program osłonowy „Zielone wsparcie”, czyli pomoc finansową dla mieszkańców, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji materialnej. Dzięki temu warszawiacy mogą otrzymać dofinansowanie do zwiększonych kosztów nowego ekologicznego ogrzewania, jeśli rachunki znacznie obciążają ich domowe budżety – mówi Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy.

Zielone wsparcie to także pomoc dla wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z dotacji na modernizację kotłowni, ale nie mają pieniędzy na wkład własny do inwestycji. Warszawiacy mogą otrzymać nawet całkowite dofinansowanie i bez żadnego wkładu własnego wymienić tzw. „kopciuchy”. Wsparcie udzielane jest na podstawie kryteriów dochodowych. Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z dodatkowych funduszy, powinni złożyć wniosek w ośrodkach pomocy społecznej. Szczegóły na temat warunków programu dostępne są tutaj.

Od tego roku, w ramach projektu ASSIST szkolimy grupę Domowych Doradców Energetycznych wspierających mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym. Pracownicy socjalni z warszawskich ośrodków pomocy społecznej uczą się podstaw funkcjonowania sektora energetycznego, odczytywania faktur a także poznają
nisko-kosztowe sposoby na oszczędzanie energii
– tłumaczy Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Edukacja i powiadomienia

Walka o czyste powietrze to także uświadamianie mieszkańcom Warszawy skali problemu. Taką rolę odgrywa m.in. Warszawski Indeks Powietrza oraz wysyłane do mieszkańców i jednostek miejskich ostrzeżenia i alarmy o stanie jakości powietrza danego dnia. Od 2018 r. akcję #OddychajWarszawo wspierają także edukatorzy. Spotykają się z mieszkańcami i w prostych słowach tłumaczą na czym polega problem tzw. niskiej emisji. Przypominają też, jak ważna jest dobra jakość paliwa i bezpośrednio promują miejskie dotacje. W tym roku odwiedzili już blisko 5 000 domów jednorodzinnych, a w najbliższych miesiącach zapukają do kolejnych 1850 drzwi.

Uchwała antysmogowa nakłada na całe Mazowsze ścisłe przepisy. Dla Warszawy są one bardzo ważne, gdyż ponad połowa zanieczyszczeń notowanych przez stacje pomiarowe na terenie stolicy pochodzi właśnie z gmin ościennych. Do końca 2022 r. z całego województwa mają zniknąć wszystkie „kopciuchy” na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 – przypomina Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

Troska o najmłodszych

Dzieci to jedna z grup najbardziej narażonych na szkodliwe działanie pyłów zawieszonych w powietrzu. W 2017 roku wszystkie miejskie  przedszkola otrzymały fundusze na zakup oczyszczaczy powietrza. Postawione są w każdej sali, w której na stałe przebywają najmłodsi warszawiacy. Stolica przeznaczyła na ten cel blisko 4 mln zł. Tego typu urządzenia pojawiły się również kilka lat temu w miejskich żłobkach.

Uczniowie warszawskich szkół podstawowych mogą korzystać z miejskiego transportu bez opłat – to dodatkowy impuls do zmiany indywidualnego transportu na komunikację miejską. Wszyscy mieszkańcy, którzy rozliczają podatki w stolicy, mogą kupić tańsze bilety długookresowe posiadając Kartę Warszawiaka. Dodatkowo od 1 września 2018 roku podróżują również poza pierwszą strefę bez dodatkowych opłat.

Szczegóły tegorocznej kampanii #OddychajWarszawo dostępne są w broszurze, którą można pobrać ze strony zielona.um.warszawa.pl oraz tutaj.

Działania stolicy poprawiające jakość powietrza prowadzone są od 12 lat w trzech obszarach: transport, zieleń i energia. Akcja edukacyjna #OddychajWarszawo od 2016 roku uświadamia warszawiaków, jak ważna jest zmiana ich codziennych
postaw - korzystanie z komunikacji publicznej, docieplanie budynków i dbałość o miejską zieleń. Kolejna edycja kampanii ma na celu nakłonienie mieszkańców stolicy do korzystania z systemu dofinansowań, które wspierają inwestycje związane z ochroną środowiska.

Środki na ekodotacje przyznawane są na podstawie Uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Wsparcie przyznawane jest na podstawie Uchwały Rady m.st. Warszawy nr LXIII/1745/2018 z dnia 22 marca 2018 r. oraz Zarządzenia nr 812/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2018 r.