Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Odbiór odpadów z niezamieszkałych nieruchomości

opublikowany: piątek, 4. stycznia 2019 - 13:53, Magdalena Łań
Nowy system segregacji odpadów. fot. Nowy system segregacji odpadów.

Od 1 stycznia 2019 r. w Warszawie obowiązuje nowy system segregacji odpadów. Selektywna 5-pojemnikowa zbiórka dotyczy także właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zmiany mogą się wiązać z koniecznością złożenia nowej deklaracji.


Każda niezamieszkała nieruchomość, której właściciel zadeklaruje selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zostanie wyposażona w dodatkowe, odpowiednio oznakowane pojemniki (lub też dotychczasowe pojemniki będą oznakowane nowymi naklejkami). W deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie mieszkańcy podają pojemność oraz liczbę pojemników dostosowaną do potrzeb oraz charakteru prowadzonej działalności. Więcej informacji znajduje się na stronie czysta.um.warszawa.pl tutaj.

Zmiany w niezamieszkałych nieruchomościach
W związku ze zmianą regulaminu, ustalone zostały nowe minimalne pojemności pojemników na odpady, które powstają w ciągu jednego miesiąca. Rozszerzony został również zakres rodzajów nieruchomości uwzględniający charakter prowadzonej działalności.

Zmieniają się również minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:
•  papier – co cztery tygodnie,
•  metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
•  szkło – co cztery tygodnie,
•  odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
•  bio – co tydzień,
•  bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,
•  odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
•  odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

Dodatkowo, wydłużony został o jeden miesiąc odbiór odpadów zielonych. Zbiórka rozpocznie się od marca i potrwa do listopada. Terminy oraz sposób odbioru odpadów zielonych można uzgodnić też bezpośrednio z operatorem.

Deklaracje
Zmiana zasad zbierania odpadów od 2019 roku może wiązać się z koniecznością złożenia nowej deklaracji. Ze względu na zwiększoną liczbę frakcji odpadów, warszawiacy powinni dopasować liczbę oraz pojemność pojemników do nowych zasad segregacji i swojego zapotrzebowania. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, takich jak obiekty biurowe, magazyny, stołówki, sklepy, galerie handlowe, szpitale, placówki pomocy społeczne, targowiska, cmentarze) są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni:
- od dnia powstania odpadów komunalnych,
- zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości,
- zmiany danych nieruchomości.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?
Przypominamy, że do dyspozycji warszawiaków jest całodobowe Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (numer 19115, bezpłatna aplikacja Warszawa 19115, portal www.warszawa19115.pl lub e-mail kontakt@um.warszawa.pl). Mieszkańcy mogą tam zgłosić m.in. przypadki wandalizmu, dzikie wysypiska, palenie odpadami w piecach, czy też zadać pytanie dotyczące funkcjonowania miasta np. właściwej segregacji odpadów.

Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl  znajduje się wiele cennych informacji m.in. kontakty i strony operatorów odbierających odpady, regulamin segregacji, a także wskazówki, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci „kłopotliwe”, których nie należy wyrzucać do kosza. Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego odbioru odpadów komunalnych przyjmowane są poprzez całodobowe Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Dzięki temu odpowiednie służby mogą szybko i skutecznie interweniować. W Warszawie zorganizowaliśmy też całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które usuwa nagłe zanieczyszczenia.