Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Oczyszczalnia Południe już startuje

opublikowany: poniedziałek, 20. czerwca 2005 - 1:01,

Rozpoczął się proces uruchamiania Oczyszczalni Ścieków Południe wybudowanej przy Elektrociepłowni "Siekierki" w Zawadach. Obiekt zmniejszy o ok. 30 proc. ilość zrzucanych do Wisły nieoczyszczanych ścieków. Pierwszy raz napełniono zbiorniki wodą


Rozpoczął się proces uruchamiania Oczyszczalni Ścieków Południe wybudowanej przy Elektrociepłowni "Siekierki w Zawadach. Obiekt zmniejszy o ok. 30 proc. ilość zrzucanych do Wisły ścieków. Dzisiaj pierwszy raz napełniono zbiorniki wodą.

"Południe jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną. Jak zapewniają inwestorzy ma być także przyjazną dla środowiska. Obiekt będzie obsługiwał południowe regiony stolicy: Ursynów, Natolin, Siekierki, Sadybę, Wilanów Rezydencjonalny i Zabytkowy oraz Powsin.

Takie usytuowanie OŚ Południe pozwoli odciążyć sieć kanalizacyjną w centralnej części miasta. W Warszawie funkcjonuje tylko jedna oczyszczalnia, "Czajka, która obsługuje dzielnice położone na prawym brzegu Wisły. Ścieki z lewobrzeżnej części miasta zrzucane są do Wisły bez oczyszczenia (ok. 70 proc. warszawskich ścieków).

Oddanie OŚ Południe do użytku to pierwsza faza projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu planowana jest również rozbudowa OŚ "Czajka, wymiana odcinków sieci wodociągowej znajdującej się w Śródmieściu i na Woli oraz modernizacja stacji uzdatniania wody. Do tej pory budowa "Południa pochłonęła 356,1 mln zł, całkowity koszt inwestycji zamknie się kwotą ponad 400 mln zł.

Sfinansowano ją z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych m.st. Warszawy i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Oddawanie oczyszczalni do użytku obejmuje kilka etapów. "Rozpoczynamy rozruch mechaniczny i hydrauliczny. Obecnie trwa dostrajanie technologii do obowiązujących przepisów o ochronie środowiska i składu ścieków powiedział na konferencji prasowej Stanisław Bortkiewicz, Prezes Zarządu MPWiK. W lipcu nastąpi pierwsze podanie ścieków do oczyszczenia, a na przełomie sierpnia i września planowane jest pierwsze zrzucenie oczyszczonej wody do Wisły.

Oczyszczalnia ma podnieść standard gospodarki ściekowej w Warszawie i oddalić konieczność zapłacenia kar nałożonych na miasto (około 500 mln zł), które spowodowałoby podwyżkę opłat za ścieki. "Czajka nie spełnia bowiem przepisów obowiązujących w krajach UE. Warszawiacy nie muszą się obawiać, że powstanie OŚ "Południa będzie miało wpływ na ceny wody. "Na wakacje można jechać spokojnie zapewnia Bortkiewicz. "W tym roku MPWiK nie przewiduje żadnych podwyżek.