Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Oświadczenie ws. awarii na stacji Powiśle

opublikowany: środa, 24. października 2012 - 14:55, Robert Trzaska

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących awarii, która miała miejsce podczas budowy stacji II linii metra „Powiśle” informujemy, że ani wykonawca budowy ani inwestor nie planują jakiejkolwiek ingerencji w strukturę tunelu Wisłostrady, która wymagałaby demontażu jego fragmentów.


Prowadzone prace naprawcze, które zostały zaakceptowane przez specjalistów m.in. z Politechniki Warszawskiej, dobiegają końca a otwarcie tunelu, zgodnie z deklaracją Wykonawcy, nastąpi maksymalnie po 4 miesiącach od momentu rozpoczęcia naprawy.

Kalendarium

W nocy z 13 na 14 sierpnia w trakcie wykonywania przejścia pod tunelem Wisłostrady na łączniku północnym po stronie zachodniej stacji „Powiśle” (C13) nastąpił niekontrolowany wypływ nawodnionego gruntu.

W dniach 23, 27 i 29 sierpnia odbyły się spotkania z ekspertami, dotyczące wstępnej analizy sytuacji na stacji Powiśle.

29 sierpnia eksperci podpisali „Rekomendację ogólnej koncepcji oraz kierunków dalszych prac związanych z wypełnieniem ubytków pod konstrukcją nośną tunelu Wisłostrady” przedstawioną w dniach 27.08 i 29.08 przez Generalnego Wykonawcę centralnego odcinka II linii metra. W dokumencie tym eksperci nie zakładali konieczności jakichkolwiek wyburzeń lub przebudowy tunelu.   

Eksperci przedstawili ekspertyzy dotyczące określenia przyczyn awarii i metod jej usunięcia na stacji C13 odcinka centralnego II linii metra w Warszawie.

10 września eksperci podpisali opinię techniczną „Projekt zabezpieczenia odcinka tunelu Wisłostrady”, pozytywnie opiniującą rozwiązanie techniczne zawarte w projekcie wykonawczym nr III/C13/028. W opinii tej nie było założeń jakiejkolwiek wyburzeń lub przebudowy tunelu. (Opinia w Załączeniu)

12 września po otrzymaniu opinii ekspertów, zatwierdzony został „Projekt zabezpieczenia odcinka tunelu Wisłostrady”

1 października zakończyła się pierwsza faza wypełniania pustki pod tunelem Wisłostrady za pomocą specjalnej mieszanki.

2 października rozpoczęła się druga faza badań wypełnienia pustki pod tunelem Wisłostrady oraz uzupełnienia ubytków powstałych w trakcie wtłaczania metodą odwiertów.

Zgodnie z deklaracjami wykonawcy budowy, prace przy usuwaniu awarii trwać będą ok. 4 miesięcy.

Pliki do ściągnięcia

  1. Opinia oraz wykaz zalecanych prac (plik: opinia_techniaczna_stacja_powisle.pdf, rozmiar pliku: 1577.12 KB)