Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

O krok od ładniejszej stolicy – konferencja

opublikowany: środa, 15. stycznia 2020 - 16:09, Dominika Wołk

W czwartek, 16 stycznia, o godz. 9.15 (plac Bankowy 3/5, sala 131, I piętro) zapraszamy przedstawicieli mediów na konferencję prasową dotyczącą projektu uchwały krajobrazowej dla m.st. Warszawy.


W spotkaniu wezmą udział: Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Ewa Janczar, radna m.st. Warszawy, przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego.