Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nowoczesna opieka nad noworodkiem

opublikowany: środa, 4. lutego 2015 - 13:41, Magdalena Łań
Prezydent Warszawy na otwarciu nowego pododdziału w Szpitalu Bielańskim. Fot. R.Motyl fot. Prezydent Warszawy na otwarciu nowego pododdziału w Szpitalu Bielańskim. Fot. R.Motyl

Szpital Bielański wzbogacił się o nową część Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, dwukrotnie większy od pierwszej części zbudowanej w 2009 r. Ta inwestycja wpłynęła na poprawę warunków leczenia noworodków m.in. poprzez umożliwienie udziału matek w opiece nad wcześniakiem.


- Pododdział, który z chwilę będziemy oglądać, jest trochę innych od tych, które znamy. – powiedziała podczas otwarcia Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy - Tutaj pomyślno nie tylko o noworodkach, których jednocześnie w doskonale wyposażonych salach może być leczonych szesnaścioro, ale także o ich mamach. Mogą tu one przebywać razem z dziećmi – karmić je, uczyć się opieki – zapewnia to tzw. „hotelowa” część pododdziału. To bardzo duża zmiana, polecana przez pediatrów – która powoduje, że matki stają się partnerem personelu w opiece nad wcześniakiem.

- Dzieci przebywające u nas  leczone są przez 3-4 miesiące – powiedział dr Jacek Witwicki, ordynator Oddziału Neonatologii – Dlatego tak ważne są dobre warunki opieki nad nimi. Nasz oddział od 2012 r. posiada 3. stopień referencyjności opieki neonatologiczne. Cieszę się, że dzięki tej inwestycji będziemy mogli pomóc większej liczbie noworodków.

W 2014 roku ze względu na konieczność zwiększenia miejsc dla hospitalizacji noworodków podjęto decyzję o adaptacji powierzchni po byłej aptece (ok. 245 m2) dla potrzeb Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka części Oddziału Neonatologii.

Na zmodernizowanej powierzchni zostały zlokalizowane:

• cztery stanowiska opieki ciągłej,
• dwa stanowiska dla noworodków wymagających izolacji ze względów epidemiologicznych,
• dwa stanowiska dla noworodków wymagających powtórnej hospitalizacji z możliwością noclegu matki,
• strefy tzw. „hotelowej” dla matek.

Nowa cześć Pododdziału została kompleksowo wyposażona w aparaturę  medyczną, w tym: inkubatory, pompy infuzyjne, respiratory, aparat EEG oraz  meble  niezbędne do opieki nad najmłodszymi pacjentami i komfortowego pobytu opiekujących się nimi matek. Koszt inwestycji: 1,8 mln zł.


W latach 2007-2014 dla Szpitala Bielańskiego m.st. Warszawa przekazało dotacje inwestycyjne w kwocie 60,8 mln zł, w tym na: zadania budowlane – 44,3 mln zł, zakupy inwestycyjne – 16,5 mln zł.

W 2014 roku równolegle z adaptacją  pomieszczeń dla potrzeb Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka prowadzono nadbudowę w Pawilonie G i F szpitala w celu powiększenia liczby łóżek internistycznych (18 nowych łóżek internistycznych- nefrologicznych) oraz pozyskania nowej lokalizacji dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, modernizowany jest również Oddział Gastroenterologii. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2015r.
W latach 2007-2012 zmodernizowano i wyposażono m.in.: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Neurologiczny, Oddział Otolaryngologii, Oddział Pediatryczny, Oddział Chirurgii Dzieci, Oddział Chirurgii Ogólnej.

Poza modernizacją części łóżkowej szpitala realizowano zadania mające na celu poprawę warunków pracy personelu, zapewnienie bezpieczeństwa p.poż, poprawę warunków komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, pacjentów i osób odwiedzających szpital, w tym m.in.: zmodernizowano aptekę szpitalną, pomieszczenia Zespołu Angiokardiografii, kuchnię centralną, wejście i hol główny, Przychodnię Przyszpitalną z Poradnią „K”, sieć energetyczną oraz system sygnalizacji pożaru.

Zakupy inwestycyjne:

W ramach dotacji na zakupy inwestycyjne wymieniono wyeksploatowany i zużyty sprzęt na nowy oraz doposażono oddziały szpitalne w nowoczesną aparaturę medyczną (diagnostyczną i zabiegową). Zakupy wpłynęły na podwyższenie standardu oraz zwiększenie zakresu oferowanych świadczeń medycznych, poprawiły organizację i warunki pracy personelu oraz znacząco przyczyniły się do skrócenia czasu oczekiwania na badania.

Zakupiono m.in.: aparat angiograficzny, system do endourologii, aparat RTG - ramię C, aparaty do znieczulenia ogólnego, aparaty USG z głowicami, stoły operacyjne, stanowiska do intensywnej terapii noworodka, system laparoskopowy, aparat echokardiograficzny, zestaw operacyjnego do wykonywania operacji w małoinwazyjnej w technice mikrochirurgicznej, laparoskop wraz z instrumentarium, diatermię laparoskopowa wraz z wyposażeniem, system monitorowania pacjentów.