Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nowa siedziba stołecznego Urzędu Pracy

opublikowany: czwartek, 19. lipca 2018 - 13:46, Konrad Klimczak
E. Lach fot. E. Lach
Nowa siedziba stołecznego Urzędu Pracy przy ul. Młynarskiej 37a

Miasto udostępnia warszawiakom poszukującym pracy kolejne miejsce. Budynek przy ul. Młynarskiej 37a jest dedykowany osobom z niepełnosprawnościami.


Dbamy o wszystkich warszawiaków, którzy chcą być aktywni na rynku pracy. Po Centrum Przedsiębiorczości Smolna i Centrum Kreatywności Targowa, dzisiaj otwieramy nową siedzibę Urzędu Pracy. Jest ona dla mnie szczególnie ważna, ponieważ dedykowana przede wszystkim tym, którzy na co dzień muszą pokonywać różne bariery wynikające z niepełnosprawności – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

To trzecia lokalizacja stołecznego Urzędu Pracy. Pierwsza siedziba przy ul. Ciołka 10a obsługuje mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy poszukujących pracy, a druga przy ul. Grochowskiej 171b – osoby mieszkające po prawej strony stolicy.

Do nowo otwieranego budynku przeniesie się Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych, w którym będą się mogli zarejestrować warszawiacy z niepełnosprawnościami ze wszystkich dzielnic. Przy ul. Młynarskiej będzie również się mieścił Dział Ofert Pracy, obsługujący pracodawców w zakresie krajowych ofert pracy oraz odbioru informacji starosty i zezwoleń na pracę sezonową, wymaganych przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Na parterze budynku znajduje się 12 stanowisk obsługi, które są dostosowane do obsługi osób na wózkach. W wyposażeniu znajduje się także przenośna pętla indukcyjna z systemem FM dla osób niedosłyszących oraz usługa tłumacza języka migowego on-line.

Dwukondygnacyjny lokal zajmuje powierzchnię blisko 450 m². Przebudowana została cała przestrzeń lokalu, powstała nowa klatka schodowa i antresola, dodatkowo lokal został wyposażony w platformę uwzględniającą potrzeby osób poruszających się zarówno na wózkach jak i skuterach. Ściany działowe zbudowano w technologii lekkiej, a ściany przeszklone wyposażono w kontrastowe pasy, stanowiące istotną informację dla osób słabowidzących. Posadzki wykonane są z gładkiego antypoślizgowego materiału zapewniającego swobodny przejazd wózkiem. Z kolei oświetlenie jest dobrane i zamontowane w taki sposób, by nie powodowało efektu olśnienia u użytkowników lokalu. Na pierwszym piętrze będzie się mieścił Dział Ofert Pracy, obsługujący pracodawców oraz sala konferencyjna wyposażona w pętlę indukcyjną.

Dział Ofert Pracy rozpocznie swoją działalność w nowej siedzibie od poniedziałku 23 lipca, natomiast Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – w poniedziałek, 30 lipca.

Koszt przygotowania lokalu na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy to 2 mln zł.

Miasto otwarte i dostępne dla wszystkich

Warszawa prowadzi szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach. W 2010 roku stołeczni radni przyjęli Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, który wyznacza priorytety i kierunki w zakresie m.in. edukacji, zabezpieczenia społecznego, kultury, sportu, zdrowia, rynku pracy, transportu czy dostępności infrastruktury miasta.

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami w Warszawie w latach 2008 – 2018 miasto przeznaczyło ponad 225 mln zł.

Od 2017 r. na zlecenie ratusza, Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” realizuje projekt „Praca dla Nas!”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia niepracujących osób z różnymi niepełnosprawnościami na rynku pracy, a w szczególności wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie kompetencji osób z niepełnosprawnościami do pracy w Urzędzie m.st. Warszawy. Środki, jakie miasto przeznaczyło na ten cel na lata 2017-2019, to 2,7 mln zł. Zadanie realizowane jest w ramach Warszawskiej Agencji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami

W ramach dofinansowania ze środków unijnych, miasto realizuje obecnie kilka projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Są to przykładowo: „Start do pracy” – program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy, „Samodzielny w domu/samodzielny w środowisku”, „Warszawski zintegrowany system leczenia i wspierania środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi – testowanie i wdrażanie”. Łączna wartość środków z Unii Europejskiej, jakie miasto pozyskało na ten cel to blisko 14,5 mln zł.

Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Na koniec 2017 r. w ewidencji Urzędu Pracy m.st. Warszawy było zarejestrowanych 1800 osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych i poszukujących pracy, które deklarowały gotowość do podjęcia zatrudnienia. W ciągu całego roku zarejestrowało się 2175 bezrobotnych i 601 poszukujących pracy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jednocześnie w tym samym roku w dyspozycji Urzędu Pracy m.st. Warszawy pozostawało 3120 wolnych miejsc pracy, dedykowanych wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami lub miejsc pracy, w których pracodawca kierował oferty  do osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych (wzrost o 6,9 proc. w stosunku do 2016 r.).