Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nowa oferta edukacyjna dla warszawskich szkół – seminarium

opublikowany: wtorek, 26. czerwca 2018 - 8:13, Konrad Klimczak

We wtorek, 26 czerwca o godz. 15.00 (Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4) zapraszamy przedstawicieli mediów na prezentację publikacji „Warszawskie gimnazja 1999-2017” i omówienie nowej oferty edukacyjnej dla uczniów stołecznych szkół.


W seminarium wezmą udział m.in. Włodzimierz Paszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Małgorzata Żuber-Zielicz, radna m.st. Warszawy i przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny.

Podczas spotkania omówione zostaną nowe kierunki działań prowadzone dla warszawskich szkół. „Droga do mądrej edukacji” to program przystosowany do obecnej reformy i przeprowadzanych głębokich zmian w systemie oświaty. Uczestnicy przedstawią plan adaptacji miejskich projektów profilowania gimnazjów i promowania utalentowanych, młodych warszawiaków. Goście spotkania przedyskutują też wyzwania, które stoją przed stołecznymi placówkami szkolnymi oraz kadrą pedagogiczną.

W najnowszym, drugim tomie „Warszawskie gimnazja 1999-2017” znalazły się relacje o zaangażowaniu w obronę gimnazjów oraz postulaty warszawiaków. Dotyczą one zasad których należy przestrzegać, gdy wprowadza się reformy w oświacie. W tekstach zostały też spisane głosy z szerokiej dyskusji o gimnazjach, w której wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele doradcy metodyczni oraz warszawscy samorządowcy zajmujący się oświatą. W debacie uczestniczyli także sami mieszkańcy Warszawy.