Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nowa odsłona projektu Osiedla Warszawy

opublikowany: piątek, 15. lutego 2019 - 15:19, Beata Wiśniewska

Porozmawiajmy o obszarach rozwojowych Warszawy. Dobre miejsca do życia, pracy i wypoczynku mogą powstać w rejonie ulicy Szwedzkiej na Pradze-Północ.


Już w najbliższą sobotę, 16 lutego, o godz. 10.00 zapraszamy na spacer po obszarze w rejonie ulicy Szwedzkiej, by przyjrzeć się miejscu, które w przyszłości czekają zmiany. Jakie? Na to będą mieli wpływ mieszkańcy. 

Warszawa, jak wiele polskich miast, staje przed wyzwaniem urbanizacji terenów zdegradowanych. Położone często w pobliżu centralnych dzielnic, wykorzystywane dotąd na potrzeby wojska, kolei, transportu bądź przemysłu, stają się atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi. Mieszkanie możliwie blisko centrum, w zasięgu dobrej komunikacji publicznej, szkół i usług, jest obecnie najbardziej poszukiwanym dobrem. Rosnąca populacja stolicy i nowe potrzeby mieszkańców pozwalają dostrzec na dzisiejszych nieużytkach urbanistycznych przyszłe wielofunkcyjne osiedla.

- Warszawa potrzebuje nowych terenów rozwojowych. Stawiamy na wielofunkcyjny rozwój przestrzenny, który wzmocni strukturę miasta, wzbogaci ją o nowe centra, dzielnicowe i osiedlowe, pozwoli na wygodne życie lokalnie. Nie chcemy już osiedli – sypialni. Nowe mieszkania mogą powstawać blisko miejsc pracy, terenów zieleni, a także w sąsiedztwie obiektów m.in. z nowoczesną i nieuciążliwą produkcją czy wytwórczością artystyczno-rzemieślniczą. To szczególnie ważne w obszarze rewitalizacji. Nowe osiedla mogą uzupełnić starą tkankę miejską i wnieść nowe brakujące usługi i mieszkania – mówi Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu m.st. Warszawy.

Projekt Osiedla Warszawy
Celem projektu jest analiza obszarów, gdzie możliwy jest rozwój funkcji mieszkaniowej rozumianej zgodnie ze współczesnymi standardami - w powiązaniu z miejscami pracy i wypoczynku, z usługami i zielenią, a przede wszystkim z miejscami, gdzie można dojechać komunikacją miejską. Wstępnie wyznaczono 14 lokalizacji do analizy pod kątem przyszłego wielofunkcyjnego rozwoju przestrzennego. Pilotaż projektu zaczął się w 2018 roku i objął tereny Portu Żerańskiego i FSO Żerań. Więcej informacji tutaj.

Najlepsze pomysły na miasto rodzą się w dialogu. Projekt Osiedla Warszawy pokazuje, jak to może wyglądać. W transparentnym procesie biorą udział przedstawiciele miasta, prywatni inwestorzy i strona społeczna - użytkownicy obszaru, potencjalni mieszkańcy, sąsiedzi, organizacje pozarządowe, aktywiści działający lokalnie. W prace analityczne zaangażowani są architekci, urbaniści i socjolodzy.  Wnioski z tak realizowanego dialogu są wykorzystywane przy tworzeniu polityki przestrzennej miasta – nowego studium, ale i planów miejscowych. Rozmowa jest kluczowa, by pokazać i przeanalizować uwarunkowania i kierunki rozwoju, aby wybrać najlepsze rozwiązania dla naszego miasta.?

W lokalizacjach rozpatrywanych pod kątem przyszłych osiedli znajdują się zarówno grunty będące własnością miasta, jak i prywatne, dlatego tak ważny jest proces rozmowy o przyszłym zagospodarowaniu tych terenów. Trzeba rozmawiać ze wszystkimi właścicielami działek. Miasto dysponując własnymi nieruchomościami, chce na nich realizować nie tylko infrastrukturę społeczną, ale także politykę Mieszkania 2030. Niezwykle ważna dla jakości życia w Warszawie jest bogata oferta mieszkań miejskich oraz lokali budowanych przez TBS. W interesie wszystkich leży dobre rozplanowanie dróg, które są ogólnodostępne oraz wysoka jakość przestrzeni publicznych.

Osiedla Warszawy doskonale wpisują się w działania rewitalizacyjne. Chodzi o to, by przywrócić miastu obszary zdegradowane, które po ich zagospodarowaniu poprawią jakość życia nie tylko nowych mieszkańców, ale także wszystkich w sąsiedztwie. Przy okazji realizacji dużych projektów z udziałem miasta, oprócz nowych domów i ulic, powstaną też szkoły, przedszkola, żłobki. Poprawi się jakość infrastruktury podziemnej, dostęp do różnych sieci, w tym centralnego ogrzewania. Obiekty zabytkowe mogą szybciej odzyskać dawny blask.

Zintegrowany Program Rewitalizacji z budżetem 1,5 miliarda złotych w latach 2015-2022 roku obejmuje różne działania na Starej i Nowej Pradze, Szmulowiznie, Targówku Mieszkaniowym i Fabrycznym oraz na Kamionku. Program obejmuje m.in. remonty starych kamienic, przyłączanie ich do sieci cieplnej, budowę centrów lokalnych, przebudowę i zazielenianie ulic, tworzenie nowych miejsc pracy. Przekształcenia tych obszarów nabiorą większej dynamiki po otwarciu stacji metra – Szwedzka, Targówek i Trocka, przyciągając prywatnych inwestorów, co już się dzieje.

Rejon ulicy Szwedzkiej na Pradze Północ również może zmienić swoją funkcję z poprzemysłowej na obszar wielofunkcyjny, m.in. z mieszkaniami i towarzyszącą infrastrukturą, w tym społeczną. Wybrany obszar od północy jest ograniczony linią kolejową, od zachodu ulicą Szwedzką, od południowego wschodu Aleją „Solidarności”. Wiele budynków i obiektów znajduje się w rejestrze zabytków. Są to m.in. dawna Stalownia Praska przy ulicy Szwedzkiej 2/4 czy zespół zabudowy dawnej fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz fabryka Produktów Chemicznych „Praga”. 

Chcemy poznać potrzeby mieszkańców dotyczące tego obszaru. Wynikiem konsultacji będzie wspólne wypracowanie koncepcji dla tego obszaru. Jej finalna wersja będzie istotnym materiałem do dalszych ustaleń planistycznych, których efekty będą stanowić wkład do polityki przestrzennej realizowanej przez miasto, jak i przez pozostałych właścicieli gruntów.

Harmonogram konsultacji:
16 lutego (sobota) w godz. 10.00-12.00 - spacer po terenie (zbiórka przy ulicy Szwedzkiej 1;
18 lutego (poniedziałek) w godz. 17.00-20.30 – sesja otwierająca i rozpoczęcie warsztatów (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79);
19 lutego (wtorek) - punkty konsultacyjne: - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79) w godz. 14.00-18.00, -  Praska Światoteka (ul. Szwedzka 6a) w godz. 17.00-19.00;
20 lutego (środa) w godz. 10.00-13.00 - punkt konsultacyjny; w godz. 17.00-20.00 – sesja warsztatowa w oparciu o wstępną koncepcję (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego);
21 lutego (czwartek) w godz. 14.00-18.00 - punkt konsultacyjny (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego);
22 lutego (piątek) w godz. 17.00-19.00 – prezentacja finalnej koncepcji i wystawa (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego).

Warsztaty projektowe typu charrette poprowadzi zespół z pracowni MAU Mycielski.

Więcej o projekcie Osiedla Warszawy na stronie konsultacje.um.warszawa.pl lub poprzez całodobowe Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Publikacja „Osiedla Warszawy”
Projektowi Osiedla Warszawy towarzyszy publikacja, która jest punktem odniesienia dla dialogu o kolejnych lokalizacjach. Wizualizuje ona sposób myślenia o rozwoju osiedli mieszkaniowych. Znajdują się w niej nie tylko wyniki warsztatów, ale i wnioski dla przyszłych działań. Wersja elektroniczna publikacji dostępna jest tutaj

Pliki do ściągnięcia

  1. plakat-szwedzka-osiedla_warszawy.pdf (plik: plakat-szwedzka-osiedla_warszawy.pdf, rozmiar pliku: 285.86 KB)