Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nie zgadzamy się na zablokowanie Ursynowa

opublikowany: czwartek, 10. września 2020 - 14:17, Maciej Dziubiński

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy, za którą odpowiedzialna jest GDDKiA, ma bezpośredni wpływ na komfort mieszkańców Warszawy. Opóźnienia w realizacji powodują, że wykonawca musi szukać alternatywnych rozwiązań. Niektóre z nich spowodowałyby paraliż Ursynowa. Na to nie ma zgody miasta.


Pod koniec sierpnia do stołecznego Biura Polityki Mobilności i Transportu wpłynęło pismo od firmy Astaldi, wykonawcy południowej obwodnicy Warszawy. Pismo dotyczyło koncepcji czasowej organizacji ruchu, która miałaby zapewnić przejezdność pomiędzy węzłami Ursynów Wschód i Ursynów Zachód.

Zawarta została również informacja o zakładanej dacie przejezdności pomiędzy tymi węzłami poprzez drogi miejskie – po tzw. objeździe awaryjnym niegotowego tunelu, który miałby poprowadzić ulicami Ghandi i Rosoła. Przesłana koncepcja nie zawierała żadnych informacji o ruchu, który miałby się tam odbywać.

Od samego początku podkreślaliśmy, że nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie objazdu do prowadzenia ruchu tranzytowego w przypadku, gdyby oddanie tunelu nastąpiło później niż reszty trasy. Takie rozwiązanie to ogromne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zablokowanie ruchu lokalnego dzielnicy Ursynów. Na to nie ma naszej zgody.

Wprowadzenie ruchu na POW z drogi ekspresowej S2 od węzła Puławska oraz drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska, bez oddania do użytkowania tunelu na Ursynowie, spowoduje znaczne utrudnienia na warszawskich drogach i pogorszenie warunków bezpieczeństwa ruchu. Według nas POW mogłaby funkcjonować odcinkowo, jako układ wewnątrzmiejski - bez wprowadzania dodatkowego ruchu z S2 i S17. W tej kwestii natomiast GDDKiA nie prowadzi z nami rozmów.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Zaproponowany przez wykonawcę sposób prowadzenia ruchu przez Ursynów, w naszej ocenie zagraża bezpieczeństwu przede wszystkim pieszych użytkowników ruchu. W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Gandhi znajduje się 10 placówek oświatowych, a przejścia dla pieszych w sąsiedztwie 7 z nich nie posiadają sygnalizacji świetlnej.

Rozmawiając z GDDKiA o do celowym funkcjonowaniu POW i prowadzeniu objazdem ruchu w przypadku awarii w tunelu, także domagaliśmy się zabezpieczenia przejść dla pieszych sygnalizacją świetlną – do dzisiaj takie sygnalizacje nie zostały zrealizowane.  Zaproponowany przez GDDKiA objazd tunelu w sytuacji awaryjnej (np. wypadek w tunelu) miał z założenia funkcjonować przez krótki czas, a informacja o tym fakcie miała być przekazywana kierowcom poruszającym się POW odpowiednio wcześnie tak, aby mogli skorzystać z innych alternatywnych dróg, co miało ograniczyć do minimum ruch pojazdów przez objazd tunelu na samym Ursynowie.