Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Realizacja tarczy antykryzysowej - stan na 2 czerwca

opublikowany: wtorek, 2. czerwca 2020 - 17:40, Marta Plasota
R. Motyl fot. R. Motyl
Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy

Warszawa rozpatrzyła 40 tys. wniosków i wypłaciła już ponad 194 mln zł wsparcia dla przedsiębiorców. W ciągu ostatniej doby rozpatrzyliśmy 4281 wniosków.


Nie otrzymaliśmy cały czas odpowiedzi, skąd biorą się tak duże rozbieżności w danych podawanych na konferencjach prasowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porównaniu do danych podawanych przez powiatowe urzędy pracy. To podważa wiarygodność rządu – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy i dodaje – Otrzymujemy sygnały z innych miast, że również odnotowują różnice w danych, które są przekazywane do ministerstwa, a tym, co jest podawane w obiegu publicznym. W związku z tym zdecydowaliśmy się na codzienne zdawanie relacji na temat stanu rozpatrywania wniosków w ramach tarczy antykryzysowej oraz tego, jak wygląda tempo rozpatrywania nowych wniosków.

Najnowsze dane dot. realizacji tarczy antykryzysowej

Do tej pory wpłynęło ponad 129 tys. wniosków w ramach tarczy. Rozpatrzyliśmy 40 tys. wniosków, co stanowi 31 proc. W ciągu ostatniej doby rozpatrzyliśmy 4281 wniosków. Warszawa wypłaciła już 194 mln zł wsparcia dla przedsiębiorców. Dane z Urzędu Pracy m.st. Warszawy obejmują stan na wtorek, 2 czerwca, na godz. 12.30.

Tempo rozpatrywania wniosków bardzo mocno wzrosło w ciągu kilku ostatnich dni, dzięki informatycznemu rozwiązaniu, które zastosowaliśmy. Zautomatyzowaliśmy system z zasobami rządowymi, takimi jak: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i dane REGON. Dzięki temu udaje się rozpatrywać dziennie 3-5 tys. wniosków. Na poniższym wykresie widać, co oznacza automatyzacja procesu, który wprowadziliśmy w Warszawie i jaki jest jej skutek dla rozpatrywania spraw w ramach tarczy antykryzysowej.

Brak odpowiedzi rządu na głos samorządów

Od 4 kwietnia czekamy cały czas na zmiany w przepisach Ustawy o pracownikach samorządowych, by część zadań, które dzisiaj realizują powiatowe urzędy pracy, mogły realizować inne jednostki miasta.

Od 20 maja czekamy na odpowiedź na apel Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich, które w piśmie do premiera wskazały konkretne rozwiązania - konieczne, by usprawnić proces rozpatrywania wniosków.

Od początku maja czekamy również na automatyzację procesów w skali kraju.

Warszawa na tle innych miast

Urzędy pracy w poszczególnych miastach mają różne obłożenie pracą. Na poniższym wykresie widać, ile wniosków i firm przypada na 1 urzędnika w poszczególnych miastach – widać przez to jak potężne dysproporcje występują między nimi.

Według danych na 30 kwietnia, w Warszawie mamy ponad 440 tys. firm, które są uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. To ponad dwu- i trzykrotnie więcej niż w pozostałych metropoliach. W Krakowie takich firm są 142 tys., we Wrocławiu – blisko 120 tys., w Poznaniu – 111 tys., w Łodzi – 90 tys., a w Gdańsku – 77,5 tys.

Co ważne, do stołecznego urzędu pracy, poza firmami, które są zarejestrowane w stolicy w rejestrze REGON, wnioski składają również firmy, które prowadzą tu swoją działalność oraz te, które prowadzą działalność w całym kraju.

W ciągu miesiąca, pomiędzy 16 kwietnia a 16 maja, wpłynęło do warszawskiego urzędu pracy ponad 80 tys. wniosków w ramach tarczy. To jest dokładnie trzy razy tyle, ile warszawski urząd pracy otrzymuje rocznie! Obecnie liczba składanych wniosków powoli się stabilizuje. Większość podmiotów, które są uprawnione i spełniały kryteria, wnioski złożyło. Ponad 10 proc. z tych wniosków jest złożona w wersji papierowej, co oznacza konieczność przepisywania ich do systemu ministerstwa.