Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych

opublikowany: poniedziałek, 2. października 2017 - 9:13, Tomasz Demiańczuk

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 do Sądów Powszechnych dla m.st. Warszawy. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do 31 października 2017 r.


Pliki do ściągnięcia

  1. Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników Sądów Powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 (plik: i_n_f_o_r_m_a_c_j_a.doc, rozmiar pliku: 38.5 KB)
  2. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników Sądów Powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 (plik: o_g_l_o_s_z_e_n_i_e.doc, rozmiar pliku: 39.5 KB)
  3. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników Sądów Powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 (plik: ogloszenie.pdf, rozmiar pliku: 1205.98 KB)
  4. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (plik: karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.rtf, rozmiar pliku: 102.13 KB)
  5. Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika w naborze uzupełniającym na kadencję 2016-2019 (plik: lista_osob_zglaszajacych_kandydata.doc, rozmiar pliku: 121 KB)
  6. Oświadczenie kandydata na ławnika - postępowanie o przestępstwo (plik: oswiadczenie_kandydata_-_postepowanie_o_przestepstwo.doc, rozmiar pliku: 26 KB)
  7. Oświadczenie kandydata na ławnika - spełnienie wymogów ustawowych (plik: oswiadczenie_kandydata_-_spelnienie_wymogow_ustawowych.doc, rozmiar pliku: 34.5 KB)
  8. Oświadczenie kandydata na ławnika - władza rodzicielska (plik: oswiadczenie_kandydata_-_wladza_rodzicielska.doc, rozmiar pliku: 25 KB)
  9. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika (plik: zaswiadczenie_lekarskie.doc, rozmiar pliku: 47 KB)
  10. Informacja na temat zdjęcia kandydata (plik: informacja_nt_zdjec.doc, rozmiar pliku: 150 KB)