Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Milionowe ekodotacje

opublikowany: wtorek, 16. stycznia 2018 - 12:21, Konrad Klimczak
R. Motyl fot. R. Motyl
Warszawskie ekodotoacje posłużyły w 2017 m.in. do montażu 41 instalacji kolektorów słonecznych.

W 2017 roku warszawski ratusz w formie ekodotacji wypłacił mieszkańcom blisko 11,1 mln złotych. Środki te wsparły realizację 1460 inwestycji. 279 z nich związanych było z likwidacją pieców opalanych węglem.


Cieszę się, że warszawiacy coraz chętniej korzystają z systemu miejskich ekodotacji. Choć wspierane inwestycje dotyczą konkretnych nieruchomości, to dzięki ich realizacji zyskuje całe środowisko – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy i dodaje – Tak naprawdę to nie jest inwestycja w urządzenia czy rury, ale w zdrowie mieszkańców.

W ciągu minionych dwunastu miesięcy warszawiakom, przedsiębiorcom, wspólnotom mieszkaniowym i innym właścicielom nieruchomości wypłacono 1460 ekodotacji na łączną kwotę blisko 11,1 mln złotych. Po raz pierwszy środki te posłużyły także modernizacjom kotłowni.

Każda kolejna inwestycja przybliża nas do realizacji naszego celu jakim jest czyste powietrze dla Warszawy. Chcemy, żeby proekologicznych przedsięwzięć było jak najwięcej, dlatego zachęcam mieszańców by składali wnioski – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

W sumie z budżetu miasta na wymianę sposobu ogrzewania wydano w ubiegłym roku niemal 2,2 mln złotych. Warszawiacy podpisali łącznie 279 umów dotacyjnych – 262 z nich (na kwotę blisko 1,9 mln zł) związane były ze zmianą źródła ciepła na opalane paliwem gazowym, a 17 (na kwotę 322 tys. zł) z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki temu w ciągu 2017 roku ze stolicy zniknęło co najmniej 351 nieekologicznych źródeł takich jak piece węglowe, czy kotły olejowe. Łącznie inwestycje dotyczyły zmiany sposobu ogrzewania dla ponad tysiąca gospodarstw domowych.

Najwięcej inwestycji zrealizowano w Wawrze. Tam piece gazowe zastąpiły aż 77 palenisk na paliwo stałe. Drugie miejsce, pod względem liczby, wykonanych modernizacji kotłowni zajęła Wesoła – 34 inwestycje, a trzecie Białołęka – 32 inwestycje. Drugim elementem „dotacji piecowych” były projekty polegające na likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Najwięcej takich inwestycji przeprowadzono na Pradze-Północ (6), dalej były Mokotów (4) i Śródmieście (3).

Obecnie trwa druga edycja naboru wniosków o dofinansowanie modernizacji kotłowni połączonej z likwidacją kotłów lub pieców węglowych. Warszawiacy mogą otrzymać dopłaty wysokości od 7 000 do nawet 20 000 złotych. Inwestycje mają zostać przeprowadzone jeszcze w 2018 r. Wnioski zbierane są do 31 marca 2018 r. Udzielane wsparcie nie może jednak przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Piece to nie wszystko – najwięcej środków na OZE

Sprzymierzeńcem w walce o jakość powietrza są również inwestycje w OZE, czyli lokalne źródła energii odnawialnej. Liczba wniosków na tego typu przedsięwzięcia cały czas wzrasta. W 2016 r. zrealizowano 170 takich projektów, a w ubiegłym roku, aż… 546! Łączna kwota dofinansowania tych inwestycji przekroczyła 6,3 mln złotych.

Większość z nich związana była z montażem instalacji fotowoltaicznych. W ubiegłym roku z miejskim wsparciem zrealizowano aż 461 tego typu projektów – za łączną kwotę 5,1 mln złotych. Liderem tych inwestycji był Wawer. Panele fotowoltaiczne pojawiły się tam na 132 nieruchomościach. Na Białołęce powstało 59 takich instalacji, a 45 na Ursynowie.

W Wawrze zainstalowano również najwięcej pomp ciepła. Na 44 tego typu inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku, aż 19 powstało właśnie w tej dzielnicy. Łącznie na zakup i montaż pomp ciepła przeznaczono ponad 871 tys. złotych.

Miasto Warszawa dofinansowało również instalacje kolektorów słonecznych. Najwięcej powstało ich na Białołęce – 9. Kolejne powstały także w Wesołej - 6 instalacji i w Wawrze - 4. Łącznie zrealizowano 41 tego typu projektów na łączną kwotę ponad 306 tys. złotych.

Usuwano również azbest i likwidowano szamba

Zanieczyszczenia powietrza wywoływane są również przez wyroby zawierające azbest. Dlatego też w 2017 r. stolica udzielała także dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest. Przeprowadzono 66 takich inwestycji, co pozwoliło usunąć azbest z 78 nieruchomości – najwięcej na Mokotowie, bo aż 17. Łączne dofinansowanie tych prac wyniosło blisko 858 tys. złotych i pozwoliło na usunięcie i unieszkodliwienie ponad 168 ton wyrobów/odpadów zawierających azbest.

W minionym roku zrealizowano również 569 projektów polegających na likwidacji zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najwięcej tego typu inwestycji przeprowadzono w Wawrze – 362, dalej uplasowały się Rembertów – 52 i Białołęka – 41. Łączna kwota wsparcia miasta na likwidację szamb przekroczyła 1,7 mln złotych.

Dotacje dostępne od lat

W latach 2007-2017 z programu dotacyjnego skorzystało prawie 7 tysięcy gospodarstw domowych. W tym czasie ponad 13,7 mln złotych przeznaczono na dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych (4612 dotacje), a ponad 5,5 mln złotych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (490 dotacje).

Od 2012 roku w stolicy prowadzony jest również program dotacyjny dla mieszkańców, którzy chcą wykorzystywać odnawialne źródła energii. Dotychczas udzielono na ten cel 980 dotacji, z czego w ubiegłym roku aż 546! Łączna kwota dotacji na ten cel przekroczyła 12,7 mln zł.