Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji

opublikowany: poniedziałek, 10. czerwca 2019 - 10:35, Konrad Klimczak

Zapraszamy do udziału w konferencji „Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji”, organizowaną przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Urząd m. st. Warszawy we współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy.


Konferencja odbędzie się w piątek 14 czerwca (godz. 10.00-16.00) w Centrum Kreatywności Targowa przy ulicy Targowej 56. 

Wydarzenie jest częścią kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”, a jego celem jest podjęcie szerokiego dialogu pomiędzy rządem, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz zrzeszeniami pracodawców, dotyczącego stanu obecnego i perspektyw rozwoju procesów szeroko rozumianej integracji. 

Cudzoziemcy to ważna i widoczna grupa na polskim rynku pracy. W wielu branżach gospodarki (rolnictwo, budownictwo, usługi itd.) odnotowuje się wzrost zapotrzebowania na pracowników zarówno sezonowych, jak i długoterminowych. W Polsce rośnie też liczba studentów z zagranicy. Stanowią oni grupę potencjalnych pracowników, tak w trakcie studiów, jak i po ich zakończeniu.

Z uwagi na stale rosnącą w Polsce liczbę obywateli państw spoza UE – zarówno pracowników i studentów, jak i inwestorów, przedsiębiorców, artystów – problematyka ich integracji jest priorytetem władz. Zapobieganie syndromu wykluczenia oraz szybka adaptacja cudzoziemców w kontekście społecznym i gospodarczym przynosi korzyści zarówno dla migrantów, jak i dla społeczeństwa przyjmującego.

Konferencję otworzy zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Michał Olszewski oraz prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej - Jacek Piechota. Wydarzenie jest podzielone na cztery bloki: samorządy, rynek pracy, biznes i społeczeństwo. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez rejestrację online.

Pliki do ściągnięcia

  1. Program konferencji „Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji” (plik: program.pdf, rozmiar pliku: 283.41 KB)