Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Miasto chce wypłacać rekompensaty

opublikowany: poniedziałek, 18. marca 2019 - 16:06, Dominika Wiśniewska

Miasto chce wypłacić rekompensaty mieszkańcom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji. Na przeszkodzie stoją jednak wady prawne Ustawy o Komisji Weryfikacyjnej. Wiceprezydent Paweł Rabiej, w imieniu miasta wystąpił właśnie z propozycją przeprowadzenia zmian legislacyjnych do kierownictwa Sejmu RP.


- W tej chwili nie wypłacamy odszkodowań ze względu na wady prawne decyzji komisji weryfikacyjnej. Chcemy to zrobić – czekają na to mieszkańcy – i uważamy, że lokatorzy, którzy nie uzyskali pomocy ze strony miasta powinni otrzymać rekompensaty – mówi Paweł Rabiej, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Władze miasta wystąpiły do marszałka Sejmu RP - Marka Kuchcińskiego, przewodniczącego Komitetu Stałego  RM - Jacka Sasina, prezesa PiS - Jarosława Kaczyńskiego i przewodniczącego Klubu Poselskiego PiS -  Ryszarda Terleckiego z propozycją trzech opcji, z których każda umożliwiłyby wypłatę odszkodowań i wyjście z odszkodowawczego impasu:

  • uchwalenie ustawy o rekompensatach, która wprowadzi systemowe, trwałe i sprawiedliwe rozwiązanie, przyznając rekompensaty wszystkim byłym najemcom komunalnym, którzy mieszkają lub mieszkali w budynkach zwróconych na podstawie dekretu Bieruta, a którym miasto nie udzieliło pomocy w postaci zapewnienia innego lokalu z zasobu miasta lub zasobu TBS. (druk nr 2772, projekt PO złożony w Sejmie jesienią ubiegłego roku).
  • nowelizację Ustawy o Komisji Weryfikacyjnej, która pozwoli na poprawienie oczywistych błędów przyjętych w aktualnie obowiązującej ustawie (w grudniu do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji, nie uwzględniono jednak uwag które w styczniu złożyło miasto poprzez Unię Metropolii Polskich, druk nr 3070).
  • uchwalenie tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej.

- Czas by rządzący zajęli się prawdziwie lokatorami zreprywatyzowanych kamienic. Lokatorzy nie zasługują na taki los z powodu fatalnie zaprojektowanych przepisów. Krzywdy trzeba i można zrekompensować, wymaga tego sprawiedliwość społeczna. Może to jednak zrobić tylko większość sejmowa. Wszystkie trzy propozycje są w zasięgu ręki i wszystkie są już w Sejmie - dodaje wiceprezydent.

Pliki do ściągnięcia

  1. List do marszałka Marka Kuchcińskiego (plik: list_do_marszalka_marka_kuchcinskiego.pdf, rozmiar pliku: 2549.01 KB)