Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Miasta partnerskie Warszawy - Strona 6

class=aktualnosci>Stambuł
www.ibb.gov.tr
14 listopada 1991
Protokół o współpracy kulturalnej między zarządem dzielnic - gmin Warszawy i zarządem Wielkiego Istambułu
  Zakres współpracy: wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie kultury-pierwszy etap współpracy a następnie dalszy rozwój tradycyjnych stosunków polsko-tureckich z położeniem nacisku na rozwój demokracji lokalnych oraz ochronę środowiska naturalnego i historycznego.


 • Taipei
  english.taipei.gov.tw
  8 września 1995
  Wspólne oświadczenie o nawiązaniu współpracy na zasadzie miast siostrzanych.
   Planowana współpraca w dziedzinie handlu, przemysłu i kultury, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania. Współdziałanie na rzecz przyśpieszenia modernizacji miast, zachowania dziedzictwa kulturowego. (patrz - memorandum, 28 kwietnia 1998r., pkt. 21)
  28 maja 1998
  Memorandum w sprawie współpracy między miastem Warszawą a miastem Taipei.
   Memorandum bazuje na podpisanym w 1995r. wspólnym oświadczeniu o współpracy. Strony zobowiązują się do promowania współpracy i rozwijania przyjacielskich stosunków, wymiany informacji i doświadczeń w zakresie administracji miejskiej i budownictwa, poszerzenia współpracy w dziedzinie sportu, łączności, masmediów, kultury i nauki oraz starań o zachowanie dziedzictwa kulturowego obydwu miast. Strony będą wspierały działalność fundacji i organizacji, które działają w duchu niniejszego porozumienia. Miasta będą promowały rozwój businessu i współpracy handlowej oraz turystykę i łączność między mieszkańcami.


 • Tel-Aviv-Yafa
  www.tel-aviv.gov.il
  20 września 1992
  Umowa o współpracy między Warszawą a Tel-Avivem (Jaffą)
   Zakres współpracy: kultywowanie więzów przyjaźni i braterstwa, współpraca w dziedzinie kultury, oświaty, nauki, ekonomii, handlu, turystyki i sportu, wymiana delegacji młodzieży, wymiana informacji o gospodarce komunalnej w zakresie komunikacji miejskiej, planowania urbanistycznego i ekologii oraz miejskich służb sanitarnych, służby zdrowia, wymiana doświadczeń samorządowych.


 • Toronto
  www.city.toronto.on.ca
  24 września 1990
  Porozumienie o przyjaźni między miastami - Toronto i Warszawą
   Zakres współpracy: handel, przemysł, nauka, kultura, zarządzanie.


 • Wiedeń
  www.magwien.gv.at
  20 października 2001
  Wspólna deklaracja stolicy RP Warszawy i stolicy Austrii Wiednia.
   Współpraca w zakresie integracji europejskiej, komunikacji, kultury i ochrony środowiska będzie polegała na wymianie ekspertów i doświadczeń. Umowę zawarto na 4 lata tj. do 21.10.2005 r.


 • Wilno
  www.vilnius.lt
  1 kwietnia 1998
  Umowa o przyjaźni i współpracy między Warszawą i Wilnem.
   Celem jest nawiązywanie kontaktów między podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowymi i kulturalnymi i mieszkańcami obydwu miast. Strony będą organizowały staże zawodowe w zakresie gospodarki komunalnej oraz będą rozszerzać współpracę w dziedzinie kultury, oświaty, ochrony społ., ochrony środowiska, transportu itd.