Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Miasta partnerskie Warszawy - Strona 5

i doświadczeń dotyczących administracji miejskiej, współpracy kulturalnej i artystycznej, nauki i technologii, turystyki i sportu oraz handlu. Wymiana niewielkich misji, mających na celu współpracę w ww. zakresach.

 • Ryga
  www.rcc.lv
  18 maja 2002
  Porozumienie o przyjaźni i współpracy między Warszawą i Rygą.
   Współpraca między Miastem Warszawą, Radą Warszawy i Miastem i Radą Rygi w zakresie strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, polityki socjalnej oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie dostosowania strukrue administracyjnych wdo działania w strukturach UE.


 • Saint-Étienne
  www.mairie-st-etienne.fr
  13 października 1995
  Umowa o współpracy.
   Umowa dotyczy współpracy technicznej pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich, a Technoforum, w następujących sprawach: studia administracji ogólnej, inżynieria ruchu, bezpieczeństwo użytkowników, sieć uliczna i urządzenia podziemne, ekonomia gospodarki miejskiej, utrzymanie zimowe, konstrukcje i utrzymanie obiektów inżynieryjnych oraz inne przyjęte dziedziny.


 • Sankt Petersburg
  www.spbru.ru
  15 listopada 1997
  Porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury i sztuki między miastem stołecznym Warszawą i Gminą Warszawa-Centrum a miastem Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska.
   Celem porozumienia jest współpraca w dziedzinie kultury i sztuki, w kwestiach ochrony zabytków, kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń, organizacja Dni Sankt Petersburga w Warszawie i Dni Warszawy w Sankt Petersburgu.


 • Seul
  www.seoul.go.kr
  20 czerwca 1996
  Umowa miast siostrzanych między miastem Warszawą i miastem Seulem.
   Cele tej umowy, to: wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie administracji publicznej, gospodarki, kultury, sportu, oświaty, ochrony środowiska oraz wspieranie wymiany zainicjowanej zarówno przez sektor publiczny, jak i sektor prywatny. Oba miasta uzgodniły sprzyjanie takim działaniom, jak: wymiana informacji i ekspertów w zakresie transportu i środowiska naturalnego, współpraca i popieranie handlu i gospodarki, wymiana projektów i programów współpracy oraz udzielanie poparcia dziedzinie oświaty, kultury, sportu i innym.