Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Miasta całego świata „Ramię w ramię #zUchodźcami”

opublikowany: środa, 20. czerwca 2018 - 14:36, Konrad Klimczak

W środę, 20 czerwca, w Światowy Dzień Uchodźcy, Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Warszawy podpisała „Deklarację solidarności z uchodźcami”, przygotowaną przez Agencję ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Deklarację podpisało kilkadziesiąt włodarzy miast na całym świecie.


Burmistrzowie blisko 100 miast z całego świata, podpisali wspólne oświadczenie w sprawie inicjatywy Cities #WithRefugees („Miasta ramię w ramię #zUchodźcami”), w którym wzywają samorządy i władze miast do tego, by razem z nimi powitali uchodźców i przyjęli ich w swoich społecznościach.

Raport Global Trends

Oświadczenie w sprawie inicjatywy Cities #WithRefugees zostało ogłoszone po wczorajszej publikacji najnowszych danych Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR). Z dorocznego raportu Global Trends wynika, że na koniec zeszłego roku na świecie było 68,5 miliona osób przymusowo przesiedlonych. Z tej liczby 16,2 miliona ludzi w 2017 roku musiało opuścić swoje domy - co oznacza, że dziennie dramatyczną decyzję o ucieczce podejmowało 44,5 tysiąca ludzi. To jedna osoba na dwie sekundy. Spośród ogólnej liczny 68,5 miliona przymusowo przesiedlonych na koniec 2017 roku, 25,4 miliona stanowili uchodźcy. To o prawie 3 miliony więcej niż w 2016 roku. Liczba osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy zwiększyła się w porównaniu z 2016 rokiem o 300 tysięcy i wyniosła 3,1 miliona. Nieznacznie za to spadła liczba wewnętrznie przesiedlonych - do 40 milionów.

„Miasta ramię w ramię #zUchodźcami”

W obliczu rosnącej skali przymusowych przesiedleń i nasilających się postaw ksenofobicznych – miasta, w tym Warszawa, postanawiły w tym trudnym momencie okazać solidarność z osobami zmuszonymi do opuszczenia swoich domów.  Akcja wskazuje także na rosnącą rolę miast w kwestii zapewnienia uchodźcom dachu nad głową. Niemal dwóch na trzech uchodźców poszukujących schronienia lub przesiedlonych do innego kraju osiedla się na obszarach miejskich, a z pomocą w pierwszej kolejności spieszą im mieszkańcy tych obszarów.

- Podejmujemy działania w różnym zakresie – pomocy społecznej, edukacji międzykulturowej, integracji, aktywizacji społecznej i obywatelskiej oraz finansowego wsparcia. Naszym celem jest też kształtowanie pozytywnych postaw wobec uchodźców oraz zwiększenie wiedzy na ten temat – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

Filippo Grandi, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, wyraził słowa uznania dla społeczności i pojedynczych osób, sprzyjających włączeniu społecznemu uchodźców. Inicjatywa „Miasta ramię w ramię #zUchodźcami” stanowi ważny sygnał solidarności z uchodźcami w czasie, gdy konflikty zbrojne i prześladowania zmuszają miliony ludzi na całym świecie do opuszczenia rodzinnych domów. Ponieważ większość uchodźców zamieszkuje obecnie w mniejszych lub większych ośrodkach miejskich, burmistrzowie i liderzy społeczności lokalnych odgrywają kluczową rolę, jeśli chodzi o zapewnienie im dostępu do dóbr i usług, a także wsparcie ich w integracji z tymi społecznościami. Kontynuując prace nad inicjatywą „Globalnego porozumienia” w sprawie uchodźców, chcemy, aby lokalne społeczności i organizacje, które podejmą wspólne działania na rzecz przyjęcia uchodźców, zostały należycie uhonorowane i otrzymały niezbędne wsparcie”.

Oświadczenie „Miasta ramię w ramię #zUchodźcami” wskazuje także na rosnącą rolę miast w kwestii zapewnienia uchodźcom dachu nad głową. Niemal dwóch na trzech uchodźców poszukujących schronienia lub przesiedlonych do innego kraju osiedla się na obszarach miejskich, a z pomocą w pierwszej kolejności spieszą im ich mieszkańcy. 

- Kilkadziesiąt lat temu to my Polacy - nasi dziadkowie, rodzice byli uchodźcami - w czasie drugiej wojny światowej szukaliśmy bezpiecznego schronienia w Europie i poza nią. To nasze doświadczenia skłoniły do powołania przy ONZ wysokiego komisarza ds. uchodźców, a Konwencja Genewska w 1951 r. wprowadziła słowo uchodźca do prawa międzynarodowego. Dzisiaj sytuacja w Europie i Azji zmusza ludzi do ucieczki ze swojej ojczyzny i szukania bezpiecznego miejsca do życia. Warszawiacy znają historię naszego miasta, które pamięta cierpienie swoich mieszkańców, dlatego naszym obowiązkiem nie jest stawianie murów, tylko budowanie mostów – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy podczas konferencji inaugurującej kampanię „Warszawiacy się nie boją”.

Przypomnijmy, w lutym 2018 r. Warszawa dbając o wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań mieszkańców Warszawy wobec uchodźców i cudzoziemców, przeprowadziło kampanię społeczną „Warszawiacy się nie boją”. Hasło promowane przez bohaterów kampanii „Nie boję się” było wyrazem odwagi i opowiedzeniem się za wartościami solidarności i humanitaryzmu. Było to niezwykle ważne z uwagi na rosnącą nieufność i obawę Polaków przed napływem uchodźców do naszego kraju. Założenia do kampanii zostały wypracowane z ekspertami z warszawskich organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmującymi się pracą na rzecz cudzoziemców.

Światowy Dzień Uchodźcy - wydarzenia towarzyszące.

Pliki do ściągnięcia

  1. Warszawa pomaga (plik: warszawa_pomaga.pdf, rozmiar pliku: 171.34 KB)