Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Metropolia warszawska apeluje do rządu

opublikowany: poniedziałek, 15. lipca 2019 - 12:05, Magdalena Łań
Ponad 1,3 mld zł corocznie mniej w budżetach samorządów metropolii warszawskiej. fot. Ponad 1,3 mld zł corocznie mniej w budżetach samorządów metropolii warszawskiej.

Ponad 1,3 mld zł corocznie mniej w budżetach samorządów metropolii warszawskiej. To skutek projektowanych zmian w ustawach: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o systemie ubezpieczeń społecznych zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów.


Rząd zaczyna finansować swoje obietnice pieniędzmi samorządów. Prognozowane negatywne skutki zmian to mniej inwestycji w transport publiczny, infrastrukturę drogową, gorszej jakości edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia i inne usługi wynikające z zadań własnych samorządów – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Ratusz apeluje do Ministra Finansów o podjęcie kroków, które zabezpieczą samorządowe budżety przed ogromną dziurą finansową.

Z czego wynikać będzie ogromny minus w budżetach gmin i powiatów metropolii warszawskiej?
•    z obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% - to rocznie o 595,6 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
•    z podwyższenia kosztów uzyskania przychodów – to rocznie o 323,1 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
•    ze zwolnienia osób w wieku do 26 roku życia z podatku PIT – rocznie o 201 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
•    ze zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – to zmniejszenie dochodów samorządów metropolii warszawskiej o kolejne 184,3 mln zł.

W związku z tym, że ustawa o finansach publicznych wymaga zapewnienia źródła finansowania ubytku w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co nie zostało zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, samorządy metropolii warszawskiej apelują do Ministra Finansów o podjęcie kroków, które zabezpieczą budżety miast, gmin i powiatów przed załamaniem ich dochodów i problemami z finansowaniem wzrastającego corocznie tzw. janosikowego.

W przypadku uchwalenia zmian dochody samorządów z podatku PIT będą dużo niższe (tabela ze skutkami dla samorządów metropolii warszawskiej w załączeniu). Dla dużych miast, a szczególnie dla stolicy, wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych (PIT) są podstawowym źródłem dochodów budżetowych. Obniżenie najważniejszego źródła dochodu podważa możliwości finansowania zadań, dlatego samorządy apelują by ubytek dochodów w pełni zrekompensować i wskazują, że należy odpowiednio podnieść udział samorządów we wpływach z podatku PIT.

Rekompensatę ubytku dochodów jednostkom samorządu terytorialnego zapewni podwyższenie ich udziału we wpływach z podatku PIT łącznie o 8,33 pkt. proc. z wynoszącego w 2019 r. łącznie 51,19% do 59,52%, z tego:

•    gminom o 6,35 pkt. proc. z wynoszącego 39,34% do 45,69%,
•    powiatom o 1,71 pkt. proc. z wynoszącego 10,25% do 11,96%,
•    miastom na prawach powiatu o 8,06 pkt. proc. z wynoszącego 49,59% do 57,65%,

Zmiany w ustawach: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o systemie ubezpieczeń społecznych bez uwzględnienia rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego, w połączeniu z odstąpieniem od działań wspierających konkurencyjność dużych polskich miast i ich obszarów metropolitalnych – co zakłada rządowy projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – spowodują znaczne obniżenie poziomu usług edukacyjnych, zdrowotnych, z zakresu kultury i sportu, transportowych i innych. Uniemożliwi to budowanie przewag konkurencyjnych metropolii warszawskiej w skali europejskiej, co przełoży się na spadek atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz całego kraju.

Ponadto dodatkowe uszczuplenie budżetów samorządów może nastąpić w wyniku przebudowy funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych i wprowadzenia opodatkowania opłatą przekształceniową środków przenoszonych na Indywidualne Konta Emerytalne, co oznacza utratę należnych, przyszłych wpływów z PIT przez samorządy Regionu Stołecznego Warszawskiego na kwotę łączną 1,6 mld zł (w tym dla stolicy na kwotę 1,1 mld zł). Wprowadzenie opłaty przekształceniowej w całości zasilającej dochody budżetu państwa w miejsce podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym udział mają jednostki samorządu terytorialnego (jst), wymaga jednorazowego zrekompensowania jst poprzez jednorazowe podniesie im udziału w PIT (gminom o 6,6 pkt. proc., powiatom o 1,78 pkt. proc.).

Pliki do ściągnięcia

  1. Skutki zmian w PIT (plik: skutki_zmian_w_pit_rsw.pdf, rozmiar pliku: 458.96 KB)