Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Marcin Jasiński Pełnomocnikiem ds. Programu Rozwoju Kultury

opublikowany: środa, 12. grudnia 2012 - 14:32, Magdalena Łań
Marcin Jasiński - pełnomocnik ds. Programu Rozwoju Kultury Marcin Jasiński - pełnomocnik ds. Programu Rozwoju Kultury

Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała dziś Pełnomocnika ds. Programu Rozwoju Kultury. Realizację Programu będzie koordynował Marcin Jasiński, naczelnik wydziału współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury, współtwórca tego dokumentu.


Pełnomocnik ds. PRK koordynuje wdrażanie PRK i uczestniczy w opracowaniu programów operacyjnych. Współpracuje ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania PRK. Pełnomocnik urzęduje w Biurze Kultury, które zapewnia mu warunki pracy.

Marcin Jasiński jest naczelnikiem wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w stołecznym Biurze Kultury. Reprezentuje ratusz w Komisji Dialogu Społecznego poświęconej kulturze. Uczestniczył w projektowaniu i wdrażaniu wielu innowacyjnych rozwiązań związanych z dotowaniem organizacji pozarządowych, m.in. eksperckiego systemu oceniania wniosków. Aktywnie współtworzył stołeczny program Miasto kultury i obywateli. Był liderem grupy roboczej ds. domów kultury w zespole Fundacji Procultura tworzącym Program Rozwoju Kultury (Białą Księgę) na zlecenie Biura Kultury w roku 2008. Koordynował przygotowania do przyjęcia dokumentu przez Radę m.st. Warszawy, prowadził sprawy związane z naborem i powołaniem Społecznej Rady Kultury oraz Zespołu Sterującego PRK. Działa w ramach Forum Kultury Kraków – największego społecznego zrzeszenia praktyków kultury. Jest też współzałożycielem Forum Kultury Mazowsze – społecznej platformy na rzecz animacji i edukacji kulturalnej w regionie.