Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Mamy most Marii Skłodowskiej-Curie

opublikowany: czwartek, 1. grudnia 2011 - 14:23, Magdalena Łań
Most Marii Skłodowskiej-Curie fot. Most Marii Skłodowskiej-Curie

Rada Miasta st. Warszawy przegłosowała nazwę dla nowo powstałej przeprawy przez Wisłę pomiędzy Bielanami a Białołęką. Patronką mostu została podwójna noblistka, honorowa obywatelka naszego miasta, rodowita warszawianka - Maria Skłodowska-Curie.


Za nadaniem tej nazwy głosowało 42 radnych, 5 było przeciw 10 wstrzymało się.

Popierając uchwalę Rady Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że nazwa dla mostu nie jest sprawą polityczną, kandydatka na patronkę nie jest ani z prawa ani z lewa.

„Jestem przekonana, - dodała Prezydent - że nazwa mostu szybko się w Warszawie przyjmie, przecież jak deklarowali warszawiacy w sondażu przeprowadzonym w zeszłym roku, aż 2/3 badanych chciało się o noblistce dowiedzieć więcej. Nazwa nowego mostu może ich zainspirować do zdobywania wiedzy.”

Prezentacje i bardzo ciekawy wykład dla radnych prezentujący życie i dokonania Marii Skłodowskiej-Curie wygłosił prof. Marek Krawczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a poparcie dla uchwały w imieniu Polskiej Akademii Nauk przeczytał prof. Michał Klaiber.

Podczas dyskusji nad wyższością nowej nazwy dla mostu głos zabrała przewodnicząca Rady Ewa Malinowska–Grupińska, która podkreśliła, że miano mostu nie ma pokazać Francuzom, co podkreślali radni, że Skłodowska była Polką a raczej ma słuzyc temu, aby Polacy dowiedzieli się, że jest wielką Polką a warszawiacy, że jest warszawianką.

Przewodnicząca odczytała listę instytucji, które nadesłały do niej słowa poparcia dla nazwy „most Marii Skłodowskiej-Curie”. Są to:

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Rada Naukowa Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie oraz  redakcja czasopisma  "Postępy Techniki Jądrowej.

Obradom radnych przysłuchiwała się młodzież z 23 LO im. Marii Skłodowskiej-Curie W Warszawie.

Pliki do ściągnięcia

  1. Informacja o moście MSC (plik: informacje_o_moscie_m._sklodowskiej.doc, rozmiar pliku: 24 KB)
  2. Informacja o MSC (plik: najwybitniejsza_warszawianka.doc, rozmiar pliku: 28.5 KB)