Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Libération: 'Warszawa odnajduje swoją pamięć'

opublikowany: poniedziałek, 2. sierpnia 2004 - 1:01,

Autorka artykułu podkreśla szczególną oprawę uroczystości z okazji 60-tej rocznicy Powstania Warszawskiego: obecność przedstawicieli innych państw, przede wszystkim G. Schroedera , który podkreślił, że " historia nie powinna być pisana na nowo lub źle interpretowana "


Autorka artykułu podkreśla szczególną oprawę uroczystości z okazji 60-tej rocznicy Powstania Warszawskiego: obecność przedstawicieli innych państw, przede wszystkim G. Schroedera , który podkreślił, że " historia nie powinna być pisana na nowo lub źle interpretowana ".

Min. Cimoszewicz w rozmowie z C. Powellem podziękował USA za ofiarność amerykańskich pilotów, którzy dokonywali zrzutów nad walczącą Warszawą. Jednocześnie podkreślił, że Anglicy i Amerykanie mogli wynegocjować u władz radzieckich stojących po drugiej stronie Wisły możliwość lądowania na terenach zajmowanych przez ich wojska. Ocenił również, że decyzje podjęte w Jałcie przez Aliantów "o przyszłości niezależnych i suwerennych krajów, które przelewały krew za swoją wolność były błędem. Artykuł przypomina również bierność władz radzieckich, pozwalających hitlerowcom rozprawić się z polskim antykomunistycznym ruchem oporu oraz powojenne prześladowania uczestników powstania.
źródło: Biuletyn Informacyjny MSZ