Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Laptopy z internetem dla niepełnosprawnych warszawiaków

opublikowany: poniedziałek, 3. września 2012 - 16:32, Robert Trzaska

Aż 2000 laptopów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych czeka na warszawiaków w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”. Rekrutacja rozpoczyna się, 3 września, i potrwa do 31 października.


Uczestnikom zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do Internetu, serwis oraz pakiet szkoleń. Szkolenia będą realizowane zarówno stacjonarnie, jak i metodą e-learningu. Dzięki kursom stacjonarnym, uczestnicy projektu nauczą się korzystać z otrzymanego sprzętu. Poznają też podstawowe zasady poruszania się w sieci. Moduł e-learningowy z kolei nastawiony będzie na umiejętności niezbędne do wykorzystywania Internetu w pracy i życiu codziennym – kursanci będą mogli nauczyć się, jak zdobywać informacje w sieci, tworzyć, wypełniać i przesyłać dokumenty oraz komunikować z innymi na pośrednictwem Internetu.

Dodatkowo, w ramach projektu powstanie też dedykowany portal internetowy, na którym umieszczone będą wszelkie materiały, wskazówki oraz szkolenia e-learningowe. Łącznie na platformie dostępnych będzie kilkanaście modułów, nastawionych na rozwijanie umiejętności związanych z praktycznym korzystaniem z nowoczesnych technologii.

Do projektu zgłaszać mogą się osoby niepełnosprawne powyżej 12 roku życia, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy, zagrożone wykluczeniem cyfrowym, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności bądź o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Formularze zgłoszeniowe będzie można pobierać i składać od 3 września do 31 października 2012 r. (pon.-pt. w godz. 8.00-15.00) w Biurze Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, pokoje nr 22 i 24 lub w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, ul. Andersa 5.
    
Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin naboru i uczestnictwa dostępne są także na: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl, www.scon.waw.pl, www.niepelnosprawni.pl oraz w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy w punktach informacyjnych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać dodatkowe informacje pod numerami telefonu: (22) 4431450, 4431454, 4431467, 4431477, 4431482, 4431489 oraz adresem e-mail: pw@um.warszawa.pl.

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita - 25,7 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE - 21,8 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, ziałanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Okres realizacji:  do 31 grudnia 2013 r.

Pliki do ściągnięcia

  1. plakat (plik: plakat.pdf, rozmiar pliku: 1931.88 KB)
  2. ulotka (plik: ulotka.pdf, rozmiar pliku: 2499.93 KB)
  3. formularz zgłoszeniowy (plik: pw_formularz_zgloszeniowy.pdf, rozmiar pliku: 106.35 KB)
  4. regulamin (plik: pw_regulamin_naboru_i_uczestnictwa.pdf, rozmiar pliku: 120.65 KB)