Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Kultura wspiera rewitalizację

opublikowany: wtorek, 17. listopada 2020 - 12:48, Paweł Olek
Albert Roca Macià fot. Albert Roca Macià
Teatr Baj, projekt Dom

Warszawa rozpoczęła nabór projektów, które będą realizowane w przyszłym roku w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.


Program jest skierowany ponaddzielnicowych instytucji kultury znajdujących się na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (Teatr Baj, Teatr Rampa, Teatr Powszechny, Muzeum Warszawy na Pradze, Sinfonia Varsovia). Projekty są kontynuacją działań z poprzednich lat realizowanych w ramach celu II Programu.  

Celem projektów jest angażowanie i aktywizacja lokalnej społeczności. Działania podjęte przez instytucje mają minimalizować bariery ekonomiczne, społeczne, fizyczne i dostępności do kultury. Ich celem jest też budowanie partnerstw lokalnych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie objętym programem oraz wspieranie małych lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-społecznym.  Dzięki wsparciu Warszawy w poprzednich latach powstały spektakle teatralne, odbyły się różnorodne warsztaty, wykłady i inne wydarzenia kulturalne koordynowane przez wymienione instytucje. 

Rewitalizacja Pragi i Targówka
Rewitalizacja to coś więcej niż odnawianie zrujnowanych budynków i przywracanie do życia zdegradowanych obszarów. Dzięki różnego rodzaju działaniom poprawia się jakość życia, łatwiej jest też pokonywać problemy, z jakimi na co dzień borykają się niektóre części miasta. O najważniejszych potrzebach Kamionka, Nowej i Starej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego (patrz załączona mapa obszaru) najlepiej wiedzą sami mieszkańcy i mieszkanki. Na podstawie ich opinii, ankiet i badań diagnostycznych, powstały założenia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, realizowanego w latach 2015-2022. 

 

 

 

 

 

Pliki do ściągnięcia

  1. obszar_objety_zpr_2015-2022_mapa.pdf (plik: obszar_objety_zpr_2015-2022_mapa.pdf, rozmiar pliku: 1372.17 KB)