Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konkursy na obiekty użyteczności publicznej

opublikowany: środa, 15. listopada 2017 - 15:53, Konrad Klimczak

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, podpisała zarządzenie w sprawie organizowania konkursów urbanistyczno-architektonicznych dotyczących obiektów użyteczności publicznej.


- Tryb konkursowy jest korzystny, ponieważ wybierany jest lepszy, bardziej funkcjonalny projekt opracowany w myśl przyjaznej przestrzeni, co jest szczególnie ważne w przypadku obiektów użyteczności publicznej. Choć konkurs to dłuższa procedura niż przetarg, w systemie tym wygrywa merytoryczny projekt, jakość i wizja, a nie najniższa cena – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

- To moment kiedy wprowadzamy nową wartość - o wyborze dokumentacji projektowej będzie decydowała przede wszystkim jakość architektury, co jest szczególnie ważne dla otoczenia i lokalnej społeczności. W trybie konkursowym została wybrana ostatnio m.in. koncepcja architektoniczna dla szkoły przy ul. Zaruby na Ursynowie. Cieszę się, że będziemy kontynuować działania w myśl tej idei dla budynków i przestrzeni publicznych mówi Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Zarządzenie określa, aby budowa lub przebudowa obiektów publicznych, w szczególności  placówek oświatowych, siedzib urzędów, placówek kulturalnych, a także inwestycji w przestrzeni publicznej, takich jak m.in. place, skwery, ulice, targowiska, infrastruktura komunikacyjna, realizowanych za pomocą środków publicznych Miasta Stołecznego Warszawy, przygotowywane były w drodze konkursu urbanistycznego lub architektonicznego.