Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konkurs S3KTOR 2018 – ostatnie dni głosowania!

opublikowany: czwartek, 25. kwietnia 2019 - 16:13, Konrad Klimczak
Konkurs S3KTOR 2018 Konkurs S3KTOR 2018

Kampanie społeczne, projekty artystyczne, pikniki rodzinne, wydarzenia kulturalne i sportowe – te działania realizowane są na co dzień przez warszawskie organizacje trzeciego sektora. Jeszcze tylko do 30 kwietnia możesz zagłosować na najlepsze inicjatywy pozarządowe, zrealizowane w 2018 roku.


Konkurs S3KTOR, organizowany przez Warszawę, to okazja do pokazania i wypromowania najlepszych inicjatyw podjętych przez organizacje pozarządowe. Do tej pory w ośmiu edycjach konkursu wzięło udział blisko 1000 inicjatyw.

Aż 41 inicjatyw, zrealizowanych w ubiegłym roku, zostało zarekomendowanych do nagród w trzech podstawowych kategoriach: Aktywizujący” (19 inicjatyw), „Nowatorski” (14 inicjatyw) oraz „Programowy” (8 inicjatyw). W kolejnym etapie zespoły robocze, powołane przez pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, nominują 9 projektów, spośród których Kapituła Konkursu wybierze zwycięzców każdej z trzech kategorii.

Laureata nagrody Za Całokształt Grand S3KTOR wybierze Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego.  

Równocześnie do 30 kwietnia trwa głosowanie mieszkańców. Każdy może oddać swój głos na jedną z rekomendowanych inicjatyw na pośrednictwem elektronicznego formularza. Inicjatywa, która zbierze najwięcej głosów otrzyma Nagrodę Mieszkańców. Jej fundatorem są Tramwaje Warszawskie. Wśród głosujących rozlosowane zostaną trzy upominki.

Celem konkursu jest promocja warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców stolicy, a wytypowanie najlepszych inicjatyw w danym roku daje szansę na popularyzację działań podejmowanych przez trzeci sektor. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Warszawa wspiera stołeczne organizacje pozarządowe

W Warszawie zarejestrowanych jest ponad 5,5 tys. fundacji i ponad 7 tys. stowarzyszeń. Najczęściej działają na rzecz najbliższego sąsiedztwa, zajmują się edukacją i wychowaniem, a swoją ofertę kierują do dzieci i młodzieży.

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się w różnych obszarach (m.in. finansowym) i polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych w wielu dziedzinach, na przykład w pomocy społecznej, edukacji, kulturze czy sporcie. Trzeci sektor jest ważnym partnerem dla miasta stołecznego Warszawy, obok sektora publicznego i rynkowego. Od wielu lat współpraca ta jest systematycznie budowana i umacniana obopólnymi wysiłkami. Organizacje pozarządowe wykonując działania publiczne stają się skutecznym, efektywnym i gwarantującym jakość usług realizatorem zadań publicznych.