Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konkurs S3KTOR 2017 – ostatnie dni na zgłoszenia

opublikowany: piątek, 9. lutego 2018 - 15:39, Magdalena Łań

Już tylko kilka dni pozostało, żeby zgłosić inicjatywy do konkursu S3KTOR 2017. Najlepsi otrzymują nagrody finansowe! Do piątku, 16 lutego trwa nabór zgłoszeń!


Każdego roku organizacje pozarządowe podejmują liczne inicjatywy na rzecz warszawiaków. Akcje i wydarzenia promują między innymi kulturę, aktywny i zdrowy styl życia, a także zachęcają do pomocy innym.
Ratusz od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Nagradzanie najlepszych inicjatyw w danym roku daje szansę na popularyzację działań podejmowanych przez trzeci sektor.
Ósma edycja konkursu, podobnie jak ubiegłoroczna, przewiduje nagrody finansowe w trzech kategoriach (po 5 000zł każda), oraz Nagrodę za całokształt Grand S3KTOR (15 000zł), i Nagrodę Mieszkańców wybraną w otwartym głosowaniu.

Jest to już ósma edycja konkursu, którego celem podstawowym jest promocja warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Stolicy (zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku).