Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konkurs rozbudowy II linii metra w kierunku wschodnim-północnym i zachodnim

opublikowany: poniedziałek, 25. czerwca 2012 - 15:46, Robert Trzaska

Konkurs na Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i składa się z dwóch części:


Część I – (na wykonanie) Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie (C6, C7,C8 wraz z torami odstawczymi i komorą do zawracania pociągów).

Część II - (na wykonanie) Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie (C16, C17, C18 wraz z torami odstawczymi  i komorą do zawracania pociągów).

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o. (inwestor zastępczy).

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 04.01.2012.
Spośród 23 uczestników konkursu, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, do złożenia prac konkursowych zostało zaproszonych 18 uczestników, w tym:
- 6 uczestników do złożenia prac konkursowych dotyczących I etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra,
- 12 uczestników - do złożenia prac konkursowych dotyczących I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra.

Kryteria oceny prac:

1. Walory konstrukcyjno-technologiczne – 15%
2. Walory eksploatacyjne – 15%
3. Minimalizacja oddziaływania obiektów metra na środowisko w czasie eksploatacji -  15%
4. Koszt wykonania Projektu Budowlanego – 35%
5. Rozwiązania architektoniczne – 15%
6. Powiązanie stacji metra z innymi środkami komunikacji publicznej – 5%.

Sąd Konkursowy składał się z 7 osób, z których 4 reprezentują m. st. Warszawa, a 3 Metro Warszawskie Sp. z o.o. Przewodniczącym Sądu Konkursowego był mgr inż. arch. Tomasz Zemła

Ostatecznie prace konkursowe złożyło 14 firm, z czego 5 prac dotyczy I etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra, a 9 prac I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra.

Główne nagrody otrzymali:
- dla odcinka zachodniego: Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o.
- dla odcinka wschodniego-północnego: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Dwa wyróżnienia otrzymali:
- dla odcinka wschodniego-północnego: AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.
- dla odcinka zachodniego: SENER Ingenieria y Sistemas S.A.