Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konkurs na książkę o najnowszej historii Polski

opublikowany: środa, 19. czerwca 2019 - 10:21, Konrad Klimczak

Zapraszamy wydawców do nadsyłania książek do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2019. Termin zgłoszeń upływa 26 lipca. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł!


Konkurs jest kontynuacją powstałej w 2009 r. Nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski po 1918 r. Dotyczy książek, które ukazały się w Polsce w 2018 r. W szranki mogą stanąć autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej oraz osobę patrona, autora słynnych „Rozmów z katem", jury liczy na zgłoszenie do konkursu książek nie tylko naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelników.

Nagrodę otrzyma autor lub współautorzy książki poświęconej najnowszej historii Polski, od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych. Zwycięzca zostanie wyłoniony w dwóch etapach. Pierwszy to dziesięć nominacji wybranych spośród wszystkich zgłoszeń. Drugi - wybór zwycięzcy. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł oraz statuetkę. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w grudniu tego roku.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech egzemplarzy zgłaszanego tytułu na adres: Dom Spotkań z Historią, Sekretariat, ul. Karowa 20, Warszawa, z dopiskiem "Nagroda Moczarskiego". Termin zgłoszeń upływa 26 lipca 2019 r.

Więcej informacji na stronie Domu Spotkań z Historią oraz stronie.

Fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa
Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich

Patron medialny: „Gazeta Wyborcza”