Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konkurs na koncepcję pomnika Wojciecha Korfantego

opublikowany: wtorek, 5. czerwca 2018 - 15:08, Magdalena Łań
Wojciech Korfanty fot. Wojciech Korfanty

Miasto st. Warszawa ogłosiło konkurs na pomnik Wojciecha Korfantego. Zwycięskie dzieło stanie przed ogrodzeniem parku Łazienkowskiego, po południowej stronie zbiegu Al. Ujazdowskich z ul. Agrykola.


Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pomnika – rzeźby figuralnej wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego, upamiętniającego Wojciecha Korfantego, jednej z najbardziej znaczących osobistości XX-wiecznej historii Polski. Upamiętniana postać to przede wszystkim mąż stanu. Koncepcja plastyczna pomnika powinna to w wyraźny sposób eksponować. Należy w niej przewidzieć powierzchnię na towarzyszącą pomnikowi inskrypcję upamiętniającą. Materiał pozostaje do wyboru przez autora koncepcji, powinien on jednak zapewnić wysoką estetykę, trwałość eksploatacji w wielkomiejskich warunkach.
 

Pierwszą nagrodą jest 40 000 złotych brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji pokonkursowej pomnika Wojciecha Korfantego będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.
 
Terminy: wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2018 r., do godziny 16.00 w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20.
 
Pytania o wyjaśnienia treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej: korfanty-pomnik@um.warszawa.pl do 4 lipca 2018 r. do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.  
 
 
Pliki do pobrania tutaj.