Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konkurs na identyfikację wizualną

opublikowany: poniedziałek, 25. lutego 2019 - 10:59, Konrad Klimczak

Przedmiotem konkursu na identyfikację wizualną Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy jest projekt logo instytucji i idąca za nim filozofia brandingowa. Konkurs ma charakter otwarty.


Konkurs skierowany jest do artystów plastyków, grafików i twórców sztuk wizualnych, pracujących samodzielnie bądź w ramach grup twórczych, agencji i firm zajmujących się projektowaniem graficznym. Szczegóły w regulaminie konkursu, na stronie internetowej www.ckf.waw.pl  Zgłoszenia do 28 lutego br.

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy jest nową instytucją kultury miasta stołecznego Warszawy. Będziemy prowadzić szeroko pojętą działalność dotyczącą filmu i pokrewnych mu sztuk wizualnych, edukacji filmowej i kulturalnej, prezentowania twórczości filmowej, upowszechniania kultury, budowania świadomości dziedzictwa kulturowego, zainteresowania i uznania dla sztuki oraz osiągnięć naukowych w dziedzinie filmu i nauk okołofilmowych.

Konkurs na Dyrektora CKF im. Andrzeja Wajdy wygrała w listopadzie 2018 roku Joanna Rożen-Wojciechowska: filmoznawczyni, wieloletnia dyrektorka programowa Telewizji Kino Polska, a do niedawna szefowa Działu Projekcji i Wydarzeń Filmowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Zaproponowana przez nią koncepcja programowa CKF im. Andrzeja Wajdy w spójny sposób łączy progresywne myślenie o kulturze filmowej z szacunkiem dla patrona instytucji. - Zależy mi na równowadze: z jednej strony na zachowaniu i poznawaniu tradycji, z drugiej – na popularyzowaniu współczesnych filmów, kierunków i twórców - co jest spójne z myślą naszego patrona, który lubił nowości i był człowiekiem zawsze ciekawym świata i młodych – mówi Joanna Rożen-Wojciechowska.

Koncepcję programową CKF im. Andrzeja Wajdy oraz wszystkie inne materiały związane z konkursem, regulamin oraz statut instytucji, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ckf.waw.pl