Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konkurs na dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury - rozstrzygnięty

opublikowany: środa, 9. października 2019 - 16:24, Beata Wiśniewska

Komisja konkursowa większością głosów wybrała dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury. Został nim Marcin Jasiński, który będzie realizował autorską koncepcję programową i organizacyjną.


W pierwszym etapie postępowania konkursowego oceniono formalnie oferty 7 kandydatów. 6 z nich zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. 4 października br. odbyły się rozmowy z kandydatami na temat proponowanych przez nich autorskich koncepcji programowych i organizacyjnych Staromiejskiego Domu Kultury.  

Komisja obradowała w składzie: Aldona Machnowska-Góra - dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej (przewodnicząca komisji); Artur Jóźwik – p.o. dyrektora Biura Kultury (zastępca przewodniczącej komisji); Aneta Subda – zastępca dyrektora Biura Kultury; Marta Białek-Graczyk – prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ’’ę’’; Aleksandra Szymańska – dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku; Piotr Sobieniak – przedstawiciel pracowników Staromiejskiego Domu Kultury; Remigiusz Grzela – kierownik literacki Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich. 

- Komisja najwyżej oceniła koncepcję programową i organizacyjną przygotowaną przez Pana Marcina Jasińskiego. Zwycięski program odnoszący się do wszystkich działań SDK wynikających ze statutu instytucji, założenia polityki finansowej, jak również  informacje uzyskane podczas rozmowy z kandydatem – w najwyższym stopniu spełniły kryteria konkursu – uzasadnili wybór członkowie komisji konkursowej.

Staromiejski Dom Kultury, to jedyny ponaddzielnicowy dom kultury w Warszawie. Otwarty w 1953 roku od początku swojego istnienia był przede wszystkim miejscem pracy młodych twórców oraz działań animacyjnych i edukacyjnych. W Staromiejskim Domu Kultury odbywały się pierwsze powojenne wystawy sztuki współczesnej, działał klub jazzowy, od lat swoje miejsce mają tu literaci i poeci. Przy poszanowaniu tradycji SDK pozostaje wyczulony na zmiany otaczającego świata i problemy współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Staromiejski Dom Kultury wzbogacił swoją ofertę o działania centrum kompetencyjnego, które w ekspercki, ale przede wszystkim partnerski sposób ma wspierać rozwój dzielnicowych domów kultury. Ważnym elementem działalności SDK jest funkcja badawcza, polegająca nie tylko na wspieraniu dzielnicowych domów kultury w interpretacji badań kulturoznawczych i socjologicznych oraz wdrażaniu rozwiązań na nich opartych, ale także na wspólnym projektowaniu i realizacji badań.

Marcin Jasiński menadżer  kultury, od 2014 roku dyrektor  Bemowskiego Centrum Kultury. W latach 2012-2014 pełnił funkcje Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Programu Rozwoju Kultury. W latach 2009-2014 piastował stanowisko naczelnika Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy, pracował również w Wydziale Kultury da Dzielnicy Mokotów. Swoją pracę na rzecz kultury zaczynał w 2002 roku w Białołęckim Ośrodku Kultury na stanowisku instruktora kulturalno-oświatowego. Od lata angażuje się społecznie na rzecz organizacji wspierających animację kulturalną, działa w Forum Kultury Mazowsze oraz Forum Kraków. Laureat nagrody indywidualnej Marszałka Województwa Mazowieckiego – Innowacyjny Menedżer Kultury 2017.