Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konferencja „Czy możemy jeszcze zdążyć? 1,5°C jako wyzwanie klimatyczne”

opublikowany: środa, 7. listopada 2018 - 16:29, Dominika Wiśniewska
R. Motyl fot. R. Motyl
Broszura #OddychajWarszawo

Przedstawiciele administracji publicznej, polityki i społeczeństwa obywatelskiego spotkali się w Warszawie, by przeanalizować sposoby skutecznego zapobiegania skutków globalnego ocieplenia. Wnioski z konferencji będą wykorzystane na tegorocznym szczycie klimatycznym ONZ.


Zmiany klimatu nie są zagadnieniem teoretycznym. Społeczność międzynarodowa reprezentowana przez Narody Zjednoczone doprowadziła do przyjęcia Porozumienia Paryskiego jako dokumentu, który daje nadzieję na powstrzymanie zmian klimatu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że czasu na wprowadzenie pozytywnych zmian jest coraz mniej. Musimy sobie jednocześnie uświadamiać, że działania, które muszą być podjęte nie dotyczą tylko poziomu państw czy sektorów gospodarki. Każdy z nas ma wpływ na otoczenie, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy zajmowanego stanowiska. Najważniejsze jest połączenie sił różnych interesariuszy i działanie, którego wspólnymi „mianownikami” są bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców. Możemy o nie zadbać i zachować dla następnych pokoleń, jedynie dzięki zdrowemu środowisku – powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Od października można się zapoznać ze raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który dotyczy skutków globalnego ocieplenia w wyniku wzrostu średniorocznej temperatury o 1,5°C. W raporcie IPCC przedstawione zostały możliwe ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych, w kontekście zwiększania odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszania ubóstwa. Wnioski będą istotnym wkładem w negocjacje prowadzone podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Tegoroczny COP 24 odbędzie się w dniach 3-14 grudnia, w Katowicach.

Sprawne zarządzanie obszarami zurbanizowanymi wymaga kompleksowego podejścia do zrównoważonego rozwoju – skupienie się na najpilniejszych wyzwaniach, takich jak efektywne wykorzystanie zasobów i energii, niskoemisyjny transport czy rozwijanie obszarów zielonej i błękitnej infrastruktury przy jednoczesnym włączeniu mieszkańców w całość procesu planowania i zarządzania, co przynosi w Warszawie pozytywne efekty – dodała Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy.

W dzisiejszej konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele m.st. Warszawy, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie a także Koalicji Klimatycznej oraz Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN. Uczestnicy dyskusji wymieniali się poglądami na temat ścieżki globalnej redukcji i zahamowania wzrostu temperatury o 1,5°C. Zastanawiali się również, jakie kierunki działań powinien podjąć świat i społeczność międzynarodowa. Poruszyli także kwestię technologicznych wyzwań, związanych ze spełnieniem celów porozumienia paryskiego z 2015 roku. Relację z konferencji można zobaczyć tutaj. 

W Warszawie od 12 lat konsekwentnie realizujemy politykę energetyczną, dzięki której znacząco zmniejszyliśmy emisję zanieczyszczeń przemysłowych. Inwestycje w rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej spowodowały, że dziś mamy największy tego typu system w Unii Europejskiej, z którego korzysta już 80% mieszkańców stolicy. Zainwestowaliśmy także w warszawską zieleń. Dzięki nowo powstałym parkom, skwerom i posadzeniu kilkuset tysięcy drzew tereny zieleni stanowią obecnie 40% miejskiej przestrzeni.  Priorytetem jest także modernizacja taboru i infrastruktury transportu miejskiego. Warszawiacy podróżują bezpiecznie i komfortowo, a zadowolenie z funkcjonowania miejskiego transportu sięga 84%. Dzięki konsekwentnym działaniom prowadzonym od 2007 roku, szczególnie w dziedzinach energii i transportu, liczba dni z przekroczeniami norm jakości powietrza znacznie się zmniejszyła. Dekadę temu w Warszawie przez ponad sześć miesięcy w roku wskaźniki dla pyłu zawieszonego PM10 były za wysokie, teraz tych dni jest o połowę mniej. Jednak nie przerywamy prac nad dalszą poprawą jakości powietrza w stolicy.

W ramach akcji #OddychajWarszawo namawiamy warszawiaków do wspólnego działania, szczególnie w kwestii poruszania się prywatnymi samochodami. Wprowadziliśmy Kartę warszawiaka, darmowe przejazdy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Tworzymy dogodne warunki dla osób, które dojeżdżają z okolicy do Warszawy, integrując komunikację miejską na terenie metropolii warszawskiej i rozbudowując sieć parkingów P+R. Dzięki dotacjom m.st. Warszawy na modernizację kotłowni i przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, warszawiacy mogą zmienić ogrzewanie na bardziej ekologiczne i przyczynić się do poprawy jakości powietrza w stolicy. Mieszkańcy znajdujący się w gorszej sytuacji materialnej mogą skorzystać z pomocy finansowej w ramach programu „Zielone wsparcie”. Oprócz dofinansowania wkładu własnego (nawet do 100%), miasto pomaga także w opłacaniu zwiększonych kosztów nowego ogrzewania. Dzięki temu warszawiacy mogą działać razem z nami na rzecz czystego powietrza w stolicy.