Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Kolejne zabytki będą remontowane

opublikowany: czwartek, 16. czerwca 2016 - 8:09, Magdalena Łań
R.Motyl fot. R.Motyl
Kamienica przy ul. Bednarskiej 26 po remoncie

Miasto uruchamia drugą transzę dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na sesji 16 czerwca radni zagłosowali o dofinansowaniu w wysokości ponad 10 mln zł.


Dofinansowanie otrzyma 41 obiektów świeckich i sakralnych. Tych pierwszych jest ponad połowa, a wśród zabytków, których właścicielem jest Kościół znajduje się warszawska perełka – kaplica Res Sacra Miser przy Krakowskim Przedmieściu. Zabytek otrzymuje dotacje po raz drugi. I tak jak poprzednio zostanie przeznaczona na rekonstrukcję polichromii sklepienia. Dotacje otrzyma także wyjątkowy zabytek z 1720 r.  – ołtarz przyścienny w kościele Świętego Ducha przy ul. Długiej 3.

Nie mniej ciekawie prezentuje się lista zbytków świeckich. Nowe dachy czy odrestaurowane fasady zyskają kamienice przy rynkach Starego i Nowego Miasta, na Krzywym Kole, przy ul. Kościelnej, Piwnej i Wąskim Dunaju.

W Śródmieściu remontu neobarokowej fasady doczeka kamienica przy Al. Jerozolimskich 51  oraz  gmach d. Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Warszawskich przy ul. Złotej 1. A refundacje za przeprowadzony remont otrzymają właściciele kamienicy przy ul. Bednarskiej 26. Pieniądze na odnowienie stolarki trafią do właścicieli secesyjnego budynku d. banku  Landau’a przy ul. Senatorskiej 38.  Środki miasta pozwolą na wyremontowanie elewacji frontowej wraz z balkonami kamienicy z początku XX w. przy ul. Koszykowej 24.

Fundusze otrzyma także Fort Traugutta, na konserwację elewacji zewnętrznej wraz z murem szyjowym. Renowacji zostaną poddane także mniejsze obiekty – takie jak metalowe części ogrodzenia przy ul. Foksal 2, kaplice i nagrobki na cmentarzach Powązkowskim, Ewangielicko-Augsburskim i Żydowskim czy XIX-wieczna fontanna w Ogrodzie Botanicznym w Al. Ujazdowskich.

Wysokość miejskiego dofinansowania wynosi od 50 do blisko 90 procent kosztów inwestycji.

Pełna lista dotacji tutaj.