Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Kolejne budynki wolne od roszczeń dzięki działaniom miasta

opublikowany: poniedziałek, 15. kwietnia 2019 - 8:35, Konrad Klimczak
E. Lach fot. E. Lach
Nieruchomość przy ul. Miedzianej 8

Szkoła podstawowa, dwa budynki mieszkalne i skwer wolne od roszczeń. Miasto wydało właśnie pięć kolejnych decyzji i umorzyło postępowania wobec nieruchomości na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu.


- Lokatorzy z budynków przy ul. Miedzianej 8 i Sułkowickiej 6/8 nie muszą już obawiać się o swój status. Tych 48 mieszkań pozostanie już na zawsze w miejskich zasobach. Podobnie jak skwer im. S. Jankowskiego „Agatona”. A to wszystko dzięki „małej ustawie reprywatyzacyjnej” – jedynemu do tej pory rozwiązaniu prawnemu, które pozwala skutecznie realizować miastu jego interesy - mówi Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy.

W ubiegłym tygodniu podpisano decyzje umorzeniowe dotyczące nieruchomości:

  • przy ul. Miedzianej 8 na Woli, na części działki znajduje się budynek Szkoły Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego oraz budynek mieszkalny w którym są 32 lokale mieszkalne,
  • przy ul. Sułkowickiej 6/8 na Mokotowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym z 1939 r. w którym jest 16 miejskich mieszkań,
  • przy ul. Browarnej 16 w Śródmieściu, obecnie to droga i część skweru im. S. Jankowskiego „Agatona”,
  • przy ul. Kuźnickiej 25 na Mokotowie, zabudowanej domami jednorodzinnymi,
  • przy ul. Wałbrzyskiej na Mokotowie należącej do Skarbu Państwa.

Tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy) weszła w życie we wrześniu 2016 r. Wprowadziła ona m.in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów”, czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania (reguluje to art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W lutym 2017 r. rozpoczęto publikacje ogłoszeń o „śpiochach”. W dwudziestu pięciu partiach, w kraju i za granicą (we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji i Izraelu) ukazały się ogłoszenia dotyczące 232 takich nieruchomości.

W styczniu 2018 r. w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem na podstawie „małej ustawy reprywatyzacyjnej” wydano już blisko sto decyzji dotyczących „śpiochów”, a miasto odzyskało 82 nieruchomości, w których znajduje się 408 lokali mieszkalnych.

- Działanie „małej ustawy reprywatyzacyjnej” pokazuje, że można tak zaprojektować przepisy, by działały. Niestety nie da się tego powiedzieć o przepisach ustawy o komisji weryfikacyjnej, które zwiększyły chaos zamiast być rozwiązaniem. Mam nadzieję, że zostaną natychmiast poprawione, o co apelowałem na początku roku. Nadal nie ma też dużej ustawy reprywatyzacyjnej, która stała się kolejną obietnicą rządu bez pokrycia – dodaje wiceprezydent.