Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Kodeks dobrych praktyk dla klubokawiarni

opublikowany: piątek, 25. kwietnia 2014 - 13:27, Tomasz Demiańczuk
W Warszawie powstał pierwszy kodeks dobrych praktyk, dotyczący działania klubokawiarni w mieście W Warszawie powstał pierwszy kodeks dobrych praktyk, dotyczący działania klubokawiarni w mieście

W Warszawie powstał pierwszy kodeks dobrych praktyk, dotyczący działania klubokawiarni w mieście. Dokument jest owocem zainicjowanego przez miasto w 2012 r. dialogu, w którym uczestniczą mieszkańcy i osoby prowadzące klubokawiarnie.


- Rolą miasta jest godzenie różnych interesów w taki sposób, by można było dojść do porozumienia odpowiadającego wszystkim zainteresowanym. Cieszę się, że udało nam się wspólnie stworzyć taką dżentelmeńską umowę. Jestem przekonana, że miejsca, które będą stosować się do zawartych w niej wzorców, będą jeszcze bardziej popularne i cenione, być może zyskają też nowych klientów – okolicznych mieszkańców. Jeszcze w maju ruszy kampania edukacyjna, bo warto podkreślać, że wszyscy jesteśmy użytkownikami miasta i jego przestrzeni, dlatego powinniśmy się nawzajem szanować – zapowiada Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Kodeks dzieli się na siedem krótkich części. Każda z nich odnosi się do kwestii podnoszonych w trakcie rozmów z zainteresowanymi. Jest to zbiór zasad, odnoszących się do:

  • dbania o przestrzeń publiczną, w szczególności o utrzymanie porządku w lokalu i jego bezpośrednim otoczeniu, w czym w miejscach szczególnie uczęszczanych przedsiębiorców wspierać będzie miasto,
  • użytkowników, czyli gości lokali,
  • bezpieczeństwa, nie tylko w samym klubie, ale też na terenie, który do niego przynależy,
  • sprzedaży alkoholu, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi regułami,
  • hałasu, którego poziom powinien być monitorowany i utrzymywany na dopuszczalnym poziomie,
  • polubownego rozwiązywania konfliktów, opartego na wzajemnym szacunku i dialogu,
  • usystematyzowanego udostępniania przestrzeni publicznej klubom poprzez informowanie o planowanych przetargach i konkursach z wyprzedzeniem, zapewnienie podręcznika niezbędnych dokumentów i regulacji związanych z prowadzeniem imprez kulturalnych i masowych.

Dokument jest formą wytycznych, do których powinni stosować się prowadzący lokale takie jak bary, piwiarnie, restauracje, ogródki sezonowe, klubokawiarnie i inne podobne formy działalności, bez względu na to, kto jest właścicielem działki lub lokalu, w których funkcjonują. To zbiór dobrych praktyk oparty na umowie społecznej.

Do kodeksu załączony jest komunikat klubokawiarni do ich gości z prośbą o to, by spędzając miło czas pamiętali o okolicznych mieszkańcach i pozostałych użytkownikach przestrzeni.

Od września 2012 r. z inicjatywy władz miasta i właścicieli klubokawiarni odbywały się spotkania wszystkich zainteresowanych stron. W ubiegłym roku do rozmów przyłączyło się stowarzyszenie mieszkańców, Koalicja: Ciszej, proszę! Na spotkaniach omawiane są takie tematy jak m.in. funkcjonowanie lokali, mediacje pomiędzy właścicielami klubokawiarni a mieszkańcami okolicznych wspólnot, zasady wynajmowania miejskich lokali użytkowych. Pomysłem, który od początku przyświecał spotkaniom z klubokawiarniami, było wypracowanie wspólnego katalogu dobrych praktyk. Taki dokument - odnoszący się nie tylko do kwestii mediacji – ma określać zasady postępowania zarówno właścicieli lokali, jak i jednostek miejskich oraz komunikacji z mieszkańcami. Wstępem do dalszej pracy nad katalogiem, było wydane w kwietniu 2013 r. wspólne oświadczenie. 

W załącznikach znajdą Państwo treść kodeksu oraz deklaracji klubokawiarni.

Pliki do ściągnięcia

  1. Kodeks dobrych praktyk (plik: kodeks_dobrych_praktyk.pdf, rozmiar pliku: 38.63 KB)
  2. Deklaracj klubokawiarni dot. Kodeksu dobrych praktyk (plik: kodeks_dobrych_praktyk_-_komunikat.pdf, rozmiar pliku: 30.66 KB)