Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

To już 200 ogłoszonych „śpiochów”

opublikowany: środa, 25. kwietnia 2018 - 13:05, Konrad Klimczak

Miasto wybudza kolejne podekretowe „śpiochy”. W środę, 25 kwietnia, w kilku ogólnopolskich dziennikach i na stronie miasta ukazały się ogłoszenia dotyczące siedmiu takich nieruchomości.


- Dzięki „małej ustawie reprywatyzacyjnej” systematycznie porządkujemy kwestie związane ze „śpiochami” po dekrecie Bieruta. Opublikowaliśmy już ogłoszenia dotyczące 200 nieruchomości. I wydaliśmy 36 decyzji umorzeniowych odzyskując 30 nieruchomości – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

W środę, 25 kwietnia, ukazała się już dwunasta partia ogłoszeń dotycząca siedmiu „śpiochów”, czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali dalszych działań zmierzających do ich odzyskania. Adresy nieruchomości: Boduena 1, Kolonia Służew dz. 1261, Malczewskiego 5, Skałacka 24, Wałowa 2 i 2a i Warecka 12.

Działania te są możliwe dzięki „małej ustawie reprywatyzacyjnej” (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy), która wprowadziła m.in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów (reguluje to art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Osoby, które złożyły wnioski przed 1950 r. mają sześć miesięcy na zgłoszenie się do Urzędu m.st. Warszawy i kolejne trzy miesiące na przedstawienie dokumentów potwierdzających ich prawa do danej nieruchomości. Jeśli nikt się nie zgłasza postępowanie dekretowe jest umarzane a dana nieruchomość pozostaje w zasobach publicznych (dotyczy to miasta i Skarbu Państwa, gdzie działa prezydent, wykonując zadania zlecone jako starosta). Po zgłoszeniu wniosku i wykazaniu swoich praw, tam gdzie zachodzą przesłanki dzięki „małej ustawie reprywatyzacyjnej”, prezydentowi pozostaje nadal możliwość odmowy zwrotu nieruchomości.

Pierwsze ogłoszenia ukazały się w lutym 2017 r., łącznie opublikowano ich już 200.

W styczniu br. w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem wydano już 36 decyzji w wyniku czego m.st. Warszawa odzyskało 30 nieruchomości.