Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Jan Olszewski nie żyje

opublikowany: wtorek, 12. lutego 2019 - 10:37, Magdalena Łań
Jan Olszewski, 1030-2019. fot. Maciej Chojnowski/Maciej Osiecki fot. Jan Olszewski, 1030-2019. fot. Maciej Chojnowski/Maciej Osiecki

7 lutego zmarł w Warszawie Jan Olszewski, Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy.


Urodził się w Warszwie w 1930 r. Adwokat, polityk, premier Rzeczpospolitej Polskiej (5 XII 1991 ‒ 5 VI 1992). W okresie okupacji walczył w Szarych Szeregach. Po wojnie pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, Polskiej Akademii Nauk oraz redakcji tygodnika „Po Prostu". Od 1956 do 1962 r. był członkiem Klubu Krzywego Koła. W roku 1957 otrzymał zakaz wykonywania zawodu dziennikarza, ponieważ w swoich artykułach wykazywał nadużycia władzy w sądownictwie i wymiarze sprawiedliwości. W latach 1962-1968 prowadził kancelarię adwokacką, występując jako obrońca w procesach politycznych, m.in. Melchiora Wańkowicza, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i Janusza Szpotańskiego oraz studentów aresztowanych w związku z wydarzeniami marcowymi.

Był współzałożycielem Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. W roku 1976 występował jako obrońca robotników z Radomia i Ursusa oraz współinicjował założenie Komitetu Obrony Robotników, a od 1977 r. udzielał się w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W roku 1980 działał w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym w Stoczni Gdańskiej oraz współtworzył statut Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. Występował również jako pełnomocnik Związku w postępowaniu rejestracyjnym. Był również pełnomocnikiem rodziny księdza Jerzego Popiełuszki w procesie jego zabójców w 1984 r.

Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu (1989 r.). Współtworzył Porozumienie Centrum, partię polityczną o profilu chrześcijańsko-demokratycznym. W latach 1991–1993 i 1997–2005 był posłem na Sejm RP, a w okresie od grudnia 1991 do czerwca 1992 r. pełnił funkcję Prezesa Rady Ministrów. Założył partię Ruch dla Rzeczpospolitej (1992 r.), której następnie przewodniczył. Kandydował w wyborach prezydenckich w latach 1995 i 2000. W roku 1995 powołał ugrupowanie polityczne Ruch Odbudowy Polski i został jego przewodniczącym (funkcję tę pełnił do
20 stycznia 2011 r.). W latach 2005-2006 był wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu.

W 2008 r. Rada Polskiej Fundacji Katyńskiej przyznała mu Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W 2009 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Orderem Orła Białego.

Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego potrwa od północy z czwartku, 14 lutego,  na piątek, 15 lutego,  do godziny 19.00 w sobotę, 16 lutego.  Uroczystości pogrzebowe potrwają dwa dni i będą miały charakter państwowy.