Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Jakie priorytety dla metropolii warszawskiej na najbliższe lata? – briefing prasowy

opublikowany: środa, 21. lutego 2018 - 10:18, Magdalena Łań

W czwartek, 22 lutego, o godz. 10.30 (hotel Polonia Palace, Aleje Jerozolimskie 45, I. piętro, sala Wilno) zapraszamy przedstawicieli mediów na briefing prasowy dotyczący przygotowania planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej.


W spotkaniu udział wezmą: Michał Olszewski - zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Artur Tusiński - burmistrz Podkowy Leśnej, Krzysztof Kalinowski - wójt gminy Dębe Wielkie oraz dr hab. Marta Lackowska - ekspertka z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego.

Po zakończeniu briefingu prasowego odbędą się warsztaty strategiczne dla przedstawicieli gmin, miast i powiatów obszaru metropolitalnego, które poprowadzą dr hab. Marta Lackowska i dr Katarzyna Szmigiel-Rawska z Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy wymienią się doświadczeniami i porozmawiają o priorytetach rozwojowych metropolii warszawskiej na najbliższe lata, co pozwoli na wypracowanie skutecznych mechanizmów dla dalszego harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów metropolii w perspektywie finansowej 2020+.
 
Miasto stołeczne poszerza terytorialnie oraz pogłębia merytorycznie współpracę z gminami obszaru metropolitalnego i rozpoczyna opracowywanie „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”. Fundusze europejskie w perspektywie finansowej 2020+ będą już bowiem uwzględniały nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne (od 1 stycznia br. NUTS „warszawski stołeczny” tworzy 70 gmin: Warszawa i dziewięć sąsiadujących powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński).