Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Jak w przyszłości będzie wyglądał obszar Starych Świdrów?

opublikowany: piątek, 22. lutego 2019 - 16:17, Beata Wiśniewska

Kontynuujemy dyskusję o obszarach rozwojowych Warszawy. Już w najbliższą sobotę, 23 lutego, o godz. 12.00 zapraszamy na spacer po obszarze Starych Świdrów na Białołęce, by przyjrzeć się miejscu, które w przyszłości czekają zmiany.


Najlepsze pomysły na miasto rodzą się w dialogu. Projekt Osiedla Warszawy pokazuje, jak to może wyglądać. W transparentnym procesie biorą udział przedstawiciele miasta, prywatni inwestorzy i strona społeczna - użytkownicy obszaru, potencjalni mieszkańcy, sąsiedzi, organizacje pozarządowe, aktywiści działający lokalnie. W prace analityczne zaangażowani są architekci, urbaniści i socjolodzy.  Zajmujemy się obszarami, które mają potencjał rozwojowy i szanse na dobre połączenia komunikacyjne z centrum. Sąsiedztwo linii tramwajowych, kolejowych czy metra zapewnia wygodniejsze życie mieszkańcom, podobnie jak bliskość podstawowych usług czy terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych. 

W lokalizacjach rozpatrywanych pod kątem przyszłych Osiedli Warszawy znajdują się nie tylko grunty prywatne, dlatego tak ważny jest proces rozmowy i konsultacji społecznych o przyszłym zagospodarowaniu terenów. 

Stare Świdry to teren poprzemysłowy z zabudowaniami po dawnej fabryce domów, który może zmienić swoją funkcję na obszar wielofunkcyjny. Teren o powierzchni 119,5 hektara od północy jest ograniczony mostem im. Marii Skłodowskiej-Curie, od wschodu ulicą Myśliborską, od południowego zachodu granicę wyznacza obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. To jedna z 14 lokalizacji, które Warszawa wyznaczyła w ramach obszaru zurbanizowanego i gdzie przewidziano dalszy rozwój. Nad Wisłą może powstać modelowa część miasta, w którym dobrze się mieszka, pracuje i wypoczywa. 

Chcemy poznać potrzeby mieszkańców dotyczące tego obszaru. Wynikiem konsultacji będzie wspólne wypracowanie koncepcji. W czerwcu będzie finalna prezentacja przygotowanej koncepcji. Stanie się materiałem do dalszych ustaleń planistycznych. Ich efekty będą wdrażane zarówno przez miasto, jak i przez pozostałych właścicieli gruntów. 

Harmonogram spotkań:
23 lutego (sobota) w godz. 12.00-14.00 - spacer po terenie Starych Świdrów (zbiórka przy ul. Myśliborskiej 28). 
Od godz. 14.00 - warsztat w Szkole Podstawowej nr 118 przy Leszczynowej 5; 
27 lutego (środa) w godz. 18.00-20.00 - warsztat projektowy dotyczący wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79);
14 marca (czwartek) w godz. 18.00-20.00 – warsztat weryfikacyjny, czyli prezentacja i analiza stworzonej koncepcji urbanistycznej i zebranie opinii do niej (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego). 

Warsztaty dotyczące Starych Świdrów poprowadzą eksperci z pracowni A2P2.

W ramach projektu Osiedla Warszawy wstępnie jest 14 lokalizacji do analizy pod kątem przyszłego wielofunkcyjnego rozwoju przestrzennego. Pilotaż projektu zaczął się w 2018 roku i objął tereny Portu Żerańskiego i FSO Żerań. Więcej informacji na stronie konsultacje.um.warszawa.pl lub poprzez całodobowe Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.