Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Jak skutecznie angażować mieszkańców w rozwój miast? - konferencja

opublikowany: czwartek, 14. czerwca 2018 - 9:35, Konrad Klimczak

W piątek, 15 czerwca, w godz. 9.30 – 14.15 (centrum konferencyjne w Centrum Nauki Kopernik,) zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli mediów do udziału w konferencji „Europolis. Miasta obywatelskie”, organizowanej przez m.st. Warszawę w partnerstwie z Fundacją Schumana.


EUROPOLIS to miejsce otwartej debaty, wymiany dobrych praktyk i poznawania ciekawych rozwiązań. Podczas konferencji zostaną poruszone między innymi zagadnienia takie jak:

  • prawne ramy partycypacji,
  • rola mieszkańców w „uzdrawianiu” miast,
  • uzyskiwanie opinii nieaktywnych mieszkańców,
  • sposoby aktywizowania młodych mieszkańców,
  • wpływ kultury dzielenia się na rozwój miasta obywatelskiego,
  • wpływ nowych technologii na efektywność partycypacji.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Jerzy Stępień, współtwórca ustawy o samorządzie terytorialnym, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja oraz więcej informacji na www.europolis.schuman.pl. Zapewniamy streaming konferencji.

Konferencja EUROPOLIS to jedno z największych w Polsce cyklicznych spotkań na temat rozwoju miast. Stanowi miejsce debaty środowisk samorządowych, miejskich, politycznych i biznesowych o wyzwaniach, jakie stoją przed europejskimi miastami. Konferencja EUROPOLIS organizowana jest od 2013 roku przez Fundację Schumana wspólnie z m.st. Warszawą i Fundacją Konrada Adenauera, we współpracy z polskimi oraz europejskimi partnerami. Od czterech lat konferencji towarzyszy publikacja raportów Fundacji Schumana o polskich miastach w obszarach tematycznych projektu z danego roku. W 2015 roku ukazał się raport „Europolis. Miasta uczące się”,  w 2016 roku „Europolis. Zrównoważony rozwój miast”, a w 2017 roku „Europolis. Bezpieczne i otwarte miasta”. Raporty zawierają rankingi 66 polskich miast na prawach powiatu, które uwzględniają wybrane przez specjalistów wskaźniki.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport na temat miast obywatelskich, zawierający ranking 66 polskich miast na prawach powiatu.  W rankingu uwzględnione zostaną m.in. czynniki takie jak zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne, postawy obywatelskie, otwartość instytucji publicznych na potrzeby obywateli.

Czwarta edycja raportu została poświęcona rozpowszechnieniu postaw obywatelskich (i to zarówno wśród mieszkańców, jak i przedstawicieli władz lokalnych). W rankingu uwzględnione zostały czynniki, takie jak m.in. zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne, aktywność wyborcza, rozpowszechnienie postaw obywatelskich, otwartość instytucji publicznych na potrzeby obywateli. Z raportu „Europolis. Miasta obywatelskie” dowiemy się m.in. kto i dlaczego jest największym nieobecnym w pierwszej połowie rankingu, gdzie najwięcej, a gdzie najmniej przedstawicieli lokalnych komitetów wyborczych zasiada w radach miejskich, czy przynależność do organizacji religijnych wpływa na zaangażowanie w życie publiczne i czy wielkość budżetu obywatelskiego jest powiązana z liczbą odbywanych konsultacji społecznych.

Autorzy przedstawią również zestawienie rankingów z poprzednich raportów, kiedy to analizowane były otwartość i bezpieczeństwo (2017), miasta zrównoważone (2016) oraz miasta uczące się (2015).