Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

III Seminarium Rad Seniorów w Warszawie

opublikowany: piątek, 30. listopada 2018 - 14:27, Konrad Klimczak
E. Lach fot. E. Lach
III Seminarium Rad Seniorów - Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy

W piątek, 30 listopada na Uniwersytecie Warszawskim było III Seminarium Rad Seniorów w Warszawie, którego tematem była oferta dla starszych osób i katalog dobrych praktyk.


Podczas spotkania seniorzy omówili zasady współpracy dzielnicowych rad seniorów i miasta, przystąpili do opracowywania rekomendacji odnośnie ofert dla starszych osób oraz katalogu dobrych praktyk, które w przyszłości zostaną wdrożone w stolicy.

- Bardzo się cieszę, że zdecydowali się Państwo na udział w tak ważnym ze społecznego punktu widzenia przedsięwzięciu, jakim jest praca na rzecz seniorów w Warszawie oraz współpraca z instytucjami miejskimi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jesteście aktywną grupą, pragnącą mieć wpływ na działania realizowane przez władze miasta i podejmującą własne inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji seniorów w stolicy – powiedział Paweł Rabiej, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy podczas seminarium

W Warszawie mieszka obecnie około pół miliona osób powyżej 60 roku życia. I z każdym rokiem ich przybywa. Dlatego tak istotne jest, by poświęcać im uwagę, aktywizować i poprawiać ich standard życia. Temu celowi służy realizowany przez miasto program na lata 2013-2020 „Warszawa Przyjazna Seniorom”, który pomaga w podejmowaniu działań i kształtuje miejską politykę, skierowaną do najstarszych mieszkańców stolicy.

- Naszym wspólnym, głównym, celem jest poprawa jakości życia starszych osób, które są potencjałem naszego miasta. Chcemy, by starsi mieszkańcy mieli w Warszawie swoją przestrzeń oraz współdecydowali o tym, jak ona będzie wyglądała – dodał wiceprezydent.

Ponad cztery lata temu, 3 lipca 2014 r. Rada m.st. Warszawy podjęła jednomyślnie uchwałę w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. 20 października 2014 r. zostali powołani pierwsi członkowie Warszawskiej Rady Seniorów, a w listopadzie - odbyło się pierwsze posiedzenie.

Seniorzy w stolicy są aktywni na różnych polach. Chętnie angażują się w działalność sąsiedzką, są wolontariuszami na imprezach masowych i biorą udział w szkoleniach podnoszących możliwości. A podejmowane działania kulturalne, edukacyjne, społeczne, udział w zajęciach oferowanych przez kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku czy organizacje pozarządowe sprawia, że aktywność osób starszych z roku na rok staje się coraz większa. Dzięki temu Warszawa, jest wielopokoleniowym miastem.