Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

II tura wyborów: wydłużamy pracę urzędu do 18.00

opublikowany: poniedziałek, 6. lipca 2020 - 13:36, Paweł Olek

Do 10 lipca sprawy związane z wyborami Prezydenta RP można załatwiać w każdej dzielnicy do godz. 18.00, bez konieczności wcześniejszego umówienia się.


Codziennie wydajemy ok. 5000 zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, a 4000 osób każdego dnia dopisuje się do spisu wyborców w Warszawie. Chcąc sprostać takiemu zainteresowaniu mieszkańców, wydłużyliśmy godziny pracy Urzędu m.st. Warszawy.

Od 6 do 10 lipca delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich będą czynne o dwie godziny dłużej, tj. do godz. 18.00. Wszystko po to, by umożliwić mieszkańcom wzięcie udziału w II turze wyborów na Prezydenta RP - nawet jeśli w tym czasie wyjeżdżają na wakacje.

Sprawy związane z wyborami prezydenckimi można załatwić w godzinach pracy urzędu, bez konieczności wcześniejszego umówienia się (obowiązek wcześniejszej rejestracji dotyczy innych spraw urzędowych – ograniczenie wprowadzone w związku ze stanem epidemii).

Ważne terminy

  • Do 7 lipca możemy dopisać się do spisu wyborców w miejscu, w którym 12 lipca będziemy przebywać. Dopisanie się do spisu wyborców dotyczy jedynie głosowania w najbliższą niedzielę, w II turze wyborów na Prezydenta RP.
  • Do 7 lipca można dopisać się do rejestru wyborców. Wpis taki ma charakter stały i uprawnia do udziału w każdych kolejnych wyborach i referendach przeprowadzanych na obszarze Warszawy.
  • Do 10 lipca można otrzymać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Jeśli w I turze wyborca głosował w miejscu zamieszkania, a w II turze chce głosować gdzie indziej, powinien pobrać zaświadczenie. Zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwia również głosowanie za granicą, ale jedynie w tych krajach, w których MSZ nie zarządził wyłącznego głosowania korespondencyjnego. Zaświadczenie „od ręki” można otrzymać w swoim urzędzie dzielnicy. Osoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia – na I i II turę. Z zaświadczeniem o prawie do głosowania można głosować w każdej komisji – również w swojej „macierzystej”.

Wnioski można składać także za pośrednictwem platformy ePUAP - pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Adres Urzędu m.st. Warszawy na platformie ePUAP: /UMSTWarszawa/skrytka.

Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich znajdują się w Urzędach Dzielnic za wyjątkiem Dzielnicy Śródmieście. Mieszkańcy tej dzielnicy sprawy związane z wyborami mogą załatwiać w Wydziale Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów przy ul. Kruczkowskiego 2.

 

Dane wyborcze

 

Do 29 czerwca 
(I tura wyborów)

6 lipca

3 lipca

2 lipca

1 lipca

30 czerwca

Liczba osób dopisanych
do spisu wyborców

91 300

11 000

7 200

4 300

1 450

300

Liczba osób wpisanych
do rejestru wyborców

4 000

900

550

300

120

30

Liczba wydanych zaświadczeń
o prawie do głosowania

30 500

22 200

16 000

11 000

7 000

2 600

Liczba zgłoszonych zamiarów głosowania korespondencyjnego

14 300

2 900 (wnioski składane do 30 czerwca)