Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

II tura wyborów: ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców

opublikowany: wtorek, 7. lipca 2020 - 13:54, Paweł Olek

Do 7 lipca można dopisać się do spisu lub rejestru wyborców. Dopisać się można jeszcze tylko dziś, w urzędzie do godz. 18.00 lub poprzez ePuaP do godziny 23.59.


Dotychczas do spisu wyborców dopisało się 107 tys. osób. Przed I turą wyborów prezydenckich uczyniło to 91 300 osób, a po 28 czerwca kolejne 15 400 osób. Do rejestru wyborców przed I turą wyborów dopisało się ponad 4 tys. osób, a przez ostatnie 10 dni dodatkowo 1 070 osób.

Różnica między spisem a rejestrem

Do spisu wyborców można się dopisać w miejscu, w którym 12 lipca będzie się przebywać. Dopisanie się do spisu wyborców dotyczy jedynie głosowania w najbliższą niedzielę, w II turze wyborów na Prezydenta RP. Dopisanie do spisu wyborców przed I turą wyborów prezydenckich będzie ważne także w najbliższą niedzielę.

Wpis do rejestru wyborców ma charakter stały i uprawnia do udziału w każdych kolejnych wyborach i referendach przeprowadzanych na obszarze Warszawy. Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe w Warszawie, którym przysługuje prawo do głosowania w wyborach lub prawo do udziału w referendum. Można się dopisać tylko do jednego rejestru wyborców. Osoby zameldowane na pobyt stały z urzędu są ujęte w rejestrze wyborców. Przy meldunku na pobyt czasowy, należy złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.

Zmiana lokalizacji OKW we Włochach

Ze względu na remont Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4b, komisje wyborcze które były w niej ulokowane w trakcie I tury wyborów, na II turę musiały zostać przeniesione:

  • OKW nr 671 – do przedszkola nr 313 przy ul. Sulmierzyckiej 1
  • OKW nr 672 – do przedszkola nr 314 przy ul. 1 Sierpnia 36a

OKW

Granice obwodu głosowania

Aktualna siedziba OKW
(II tura – 12 lipca)

671

al. Dwudziestolatków: 1, 1A, 3; ul. Lechicka: numery parzyste i nieparzyste od nr 1 do nr 13 i nr 15; ul. Radarowa: nr 1 i od nr 6A do nr 32 

Przedszkole nr 313
ul. Sulmierzycka 1, 02-139 Warszawa

672

al. Dwudziestolatków: 2, 2A, 4, 4A, 6; ul. Radarowa: 2A, 4, 4B; ul. 1 Sierpnia: 33, 35, 37, 39, 41 

Przedszkole Integracyjne
nr 314, ul. 1 sierpnia 36A, 02-134 Warszawa

Urząd czynny do godz. 18.00
Do 10 lipca delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich będą czynne o dwie godziny dłużej, tj. do godz. 18.00. Wszystko po to, by umożliwić mieszkańcom wzięcie udziału w II turze wyborów na Prezydenta RP - nawet jeśli w tym czasie wyjeżdżają na wakacje.

Sprawy związane z wyborami prezydenckimi można załatwić w godzinach pracy urzędu, bez konieczności wcześniejszego umówienia się (obowiązek wcześniejszej rejestracji dotyczy innych spraw urzędowych – ograniczenie wprowadzone w związku ze stanem epidemii). Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich znajdują się w Urzędach Dzielnic  za wyjątkiem Dzielnicy Śródmieście. Mieszkańcy tej dzielnicy sprawy związane z wyborami mogą załatwiać w Wydziale Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów przy ul. Kruczkowskiego 2.

Zaświadczenia o głosowaniu poza miejscem zamieszkania
Do 10 lipca można otrzymać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Jeśli w I turze wyborca głosował w miejscu zamieszkania, a w II turze chce głosować gdzie indziej, powinien pobrać zaświadczenie. Zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwia również głosowanie za granicą, ale jedynie w tych krajach, w których MSZ nie zarządził wyłącznego głosowania korespondencyjnego. Zaświadczenie „od ręki” można otrzymać w swoim urzędzie dzielnicy. Osoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia – na I i II turę. Z zaświadczeniem o prawie do głosowania można głosować w każdej komisji – również w swojej „macierzystej”.

Dane wyborcze

 

do 28 czerwca
(I tura wyborów)

7 lipca

6 lipca

3 lipca

2 lipca

1 lipca

30 czerwca

Liczba osób dopisanych
do spisu wyborców

91 300

15 400

11 000

7 200

4 300

1 450

300

Liczba osób wpisanych
do rejestru wyborców

4 000

1 070

900

550

300

120

30

Liczba wydanych zaświadczeń
o prawie do głosowania

30 500

28 900

22 200

16 000

11 000

7 000

2 600

Liczba zgłoszonych zamiarów głosowania korespondencyjnego

14 300

2 900 (wnioski składane do 30 czerwca)