Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

II tura wyborów: głosowanie poza miejscem zamieszkania

opublikowany: czwartek, 9. lipca 2020 - 9:09, Paweł Olek

Do 10 lipca można pobrać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Dotychczas zrobiło tak prawie 70 tys. warszawiaków.


Zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania uprawnia do głosowania w każdej Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie kraju, również w komisji „macierzystej”. Zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwia także głosowanie za granicą, ale jedynie w tych krajach, w których MSZ nie zarządził wyłącznego głosowania korespondencyjnego. Zaświadczenie „od ręki” można otrzymać w urzędach dzielnic (za wyjątkiem Śródmieścia, gdzie zaświadczenia są wydawane w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy ul. Kruczkowskiego 2). Osoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia – na I i II turę. Zaświadczenia pobrały 69 800 osoby, z czego 30 500 przed I turą wyborów prezydenckich. Po 29 czerwca zaświadczenia wzięły 39 300 osoby.

Dopisani do spisu i rejestru wyborców
Do 7 lipca można było dopisywać się do spisu lub rejestru wyborców. Do spisu wyborców dopisało się 118 500 osób. Przed I turą wyborów prezydenckich uczyniło to 91 300 osób, a po 28 czerwca kolejne 27 200 osób. Do rejestru wyborców przed I turą wyborów dopisało się ponad 4 000 osób, a przez ostatnie 10 dni dodatkowo 1 170 osób.

Zmiana lokalizacji OKW we Włochach
Ze względu na remont Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4b, komisje wyborcze które były w niej ulokowane w trakcie I tury wyborów, na II turę musiały zostać przeniesione:

  • OKW nr 671 – do przedszkola nr 313 przy ul. Sulmierzyckiej 1
  • OKW nr 672 – do przedszkola nr 314 przy ul. 1 Sierpnia 36a

OKW

Granice obwodu głosowania

Aktualna siedziba OKW
(II tura – 12 lipca)

671

al. Dwudziestolatków: 1, 1A, 3; ul. Lechicka: numery parzyste i nieparzyste od nr 1 do nr 13 i nr 15; ul. Radarowa: nr 1 i od nr 6A do nr 32 

Przedszkole nr 313
ul. Sulmierzycka 1, 02-139 Warszawa

672

al. Dwudziestolatków: 2, 2A, 4, 4A, 6; ul. Radarowa: 2A, 4, 4B; ul. 1 Sierpnia: 33, 35, 37, 39, 41 

Przedszkole Integracyjne nr 314
ul. 1 sierpnia 36A, 02-134 Warszawa

Urząd czynny do godz. 18.00
Do 10 lipca delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich będą czynne o dwie godziny dłużej, tj. do godz. 18.00. Wszystko po to, by umożliwić mieszkańcom wzięcie udziału w II turze wyborów na Prezydenta RP - nawet jeśli w tym czasie wyjeżdżają na wakacje.

Sprawy związane z wyborami prezydenckimi można załatwić w godzinach pracy urzędu, bez konieczności wcześniejszego umówienia się (obowiązek wcześniejszej rejestracji dotyczy innych spraw urzędowych – ograniczenie wprowadzone w związku ze stanem epidemii). Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich znajdują się w Urzędach Dzielnic  za wyjątkiem Dzielnicy Śródmieście. Mieszkańcy tej dzielnicy sprawy związane z wyborami mogą załatwiać w Wydziale Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów przy ul. Kruczkowskiego 2.

Dane wyborcze narastająco (stan na 9 lipca)

 

Łącznie
(I i II tura)

do 28 czerwca
(I tura wyborów)

9 lipca

8 lipca

7 lipca

6 lipca

30 czerwca
-3 lipca

Liczba osób dopisanych
do spisu wyborców

118 500

91 300

27 200

21 700

15 400

11 000

7 200

Liczba osób wpisanych
do rejestru wyborców

5 170

4 000

1 170

1 150

1 070

900

550

Liczba wydanych zaświadczeń
o prawie do głosowania

69 800

30 500

39 300

34 900

28 900

22 200

16 000

Liczba zgłoszonych zamiarów
głosowania korespondencyjnego

17 200

14 300

2 900 (wnioski składane do 30 czerwca)