Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

II tura wyborów: dbamy o bezpieczeństwo głosujących

opublikowany: piątek, 10. lipca 2020 - 11:24, Paweł Olek

10 lipca o godz. 21.00 rozpocznie się dezynfekcja wejść do wszystkich warszawskich lokali wyborczych oraz ich najbliższe okolice. Prace potrwają do 4.00 nad ranem w niedzielę wyborczą. To jeden z szeregu działań, jakie Warszawa podejmuje, by wybory 12 lipca były bezpieczne dla mieszkańców.


Ozonowanie lokali wyborczych
Do niedzielnego poranka, jeszcze przed otwarciem lokali wyborczych, miasto zdezynfekuje łącznie 499 lokali wyborczych, w których będzie zorganizowanych 738 komisji wyborczych – będą ozonowane wejścia i dojścia do budynków oraz ich najbliższa okolica. Do dezynfekcji służby miejskie używają wody wysoko ozonowanej (OWWO), która niszczy bakterie i wirusy szybciej niż inne środki. OWWO powstaje według technologii opatentowanej i wdrożonej przez polską firmę - potrzeba do tego jedynie wody, tlenu i energii elektrycznej. OWWO jest bezpieczna dla ludzi i zalecana do dezynfekcji przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Warszawskie służby używają jej w czasie pandemii również do dezynfekcji ulic, placów miejskich, przystanków, przejść podziemnych, dworców, okolic szpitali i DPS-ów, itd. Dezynfekcja najbliższego otoczenia lokali wyborczych będzie powtórzona po głosowaniu. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 12 lipca, o 6.00 rano. W przypadku zorganizowania II tury wyborów prezydenckich procedura zostanie powtórzona – zdezynfekujemy lokale wyborcze przed głosowaniem i po nim.

Bezpieczeństwo wyborców – zalecenia Ministra Zdrowia
Oprócz tradycyjnej pracy Komisji, Przewodniczący OKW będzie organizował bezpieczny przebieg wyborów właśnie w kontekście epidemiologicznym. Zasady bezpieczeństwa obowiązują zarówno w trakcie głosowania, jak i podczas liczenia głosów. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 czerwca 2020 roku w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym obowiązują następujące zasady:

 • 1 wyborca może przebywać na każde 4m2 pomieszczenia
 • członkowie OKW zachowają 1,5 m2 dystansu między sobą
 • członkowie będą obsługiwać wyborców w przyłbicach i rękawiczkach nitrylowych
 • dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk (zachęcamy do korzystania przed wejściem i po wyjściu z lokalu wyborczego)
 • korzystanie ze stołów niepokrytych suknem, ani żadnym innym wchłanialnym materiałem
 • lokale będą wietrzone przez minimum 10 minut co godzinę
 • powierzchnie najczęściej używane będą dezynfekowane co najmniej 6 razy w czasie otwarcia lokali wyborczych (zachęcamy członków OKW, by czynić to jak najczęściej).

Zalecamy, by wyborcy mieli założone maseczki, zasłaniające nos i usta. Członkowie komisji będą pilnować stosowania powyższych zaleceń Ministra Zdrowia. Mają prawo zwracać uwagę wyborcom, jeśli ci nie będą stosować się do rygorów sanitarnych. Osoby, które nie zastosują się do ich zaleceń, mogą zostać wyproszone z lokalu.
Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lipca 2020 roku pierwszeństwo obsługi w Okręgowych Komisjach Wyborczych, czyli poza kolejnością przysługuje: osobom powyżej 60. roku życia, kobietom w ciąży, osobom z dzieckiem do lat 3 i osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Bezpieczeństwo wyborców - dodatkowe działania miejskie
Urząd m.st. Warszawy podjął dodatkowe działania, które pozwolą na przeprowadzenie bezpiecznych wyborów. W tym celu pojawią się:

 • plakaty przypominające o zasadach bezpieczeństwa - jeden wywieszony w lokalu wyborczym, a drugi w miejscu, gdzie wyborcy będą oczekiwać na wejście do środka;
 • naklejki „zachowaj bezpieczny odstęp” - do naklejenia na podłodze w miejscach, gdzie wyborcy będą oczekiwać, np. na wydanie karty do głosowania. Naklejki przeznaczone są do użycia wewnątrz budynku.
 • tabliczki „zachowaj bezpieczny odstęp” - do zamocowania na zewnątrz budynku (na szybie, ścianie lub ogrodzeniu) - w miejscu, gdzie ustawi się kolejka wyborców przed wejściem do lokalu;
 • kartkę kontrolną - na niej osoby odpowiedzialne za dezynfekcję powinny potwierdzać godziny jej wykonania. Kartka będzie wywieszona w miejscu widocznym dla wyborców.

Materiały te powstały z inicjatywy i na koszt Urzędu m.st. Warszawy. Są to dodatkowe, nieprzewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia czy w wytycznych PKW działania władz m.st. Warszawy, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa wyborców i członków OKW w trakcie głosowania. Każda komisja dostanie:

 • 2 plakaty,
 • 10 naklejek na podłogę,
 • 5 tabliczek (zwykle w 1 szkole są 2 OKW, wiec będą miały do wywieszenia przed budynkiem łącznie 10 tabliczek),
 • informację o liczbie wyborców mogących przebywać w lokalu,
 • tabelkę do dokumentowania dezynfekcji lokalu – do wywieszenia na ścianie.

Bezpieczeństwo członków komisji wyborczych
Członkowie komisji wyborczych dostaną rękawiczki i maseczki, a ci, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z wyborcami, czyli np. wydający karty wyborcze, otrzymają również przyłbice. W komisji będą dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla członków komisji i osobno dla wyborców. Każda Okręgowa Komisja Wyborcza otrzyma:

 • 2 paczki rękawiczek nitrylowych,
 • dwie 5-litrowe butle płynu do dezynfekcji rąk,
 • dwie butle do dezynfekcji powierzchni,
 • 8 maseczek i przyłbicę dla każdego członka komisji.

Dodatkowo w każdej dzielnicy będzie czynny magazyn rezerwowy, z którego na bieżąco będą uzupełniane braki w środkach.

Dane wyborcze narastająco (stan na 10 lipca)

 

Łącznie
(I i II tura)

do 28 czerwca
(I tura wyborów)

10 lipca

9 lipca

8 lipca

7 lipca

6 lipca

30 czerwca
- 3 lipca

Liczba osób dopisanych
do spisu wyborców

120 900

(+29 600)

91 300

29 600

(+2400)

27 200

(+5500)

21 700

(+6300)

15 400

(+4400)

11 000

(+3800)

7 200

(+7200)

Liczba osób wpisanych
do rejestru wyborców

5 200

(+1200)

4 000

1 200

(+30)

1 170

(+20)

1 150

(+80)

1 070

(+170)

900

(+450)

550

(+550)

Liczba wydanych zaświadczeń
o prawie do głosowania

74 300

(+43 800)

30 500

43 800

(+4500)

39 300

(+4400)

34 900

(+6000)

28 900

(+6700)

22 200

(+6200)

16 000

(+16000)

Liczba zgłoszonych zamiarów głosowania korespondencyjnego

17 200

(+2 900)

14 300

2 900 (wnioski składane do 30 czerwca)