Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

II linia metra: zmiany w harmonogramie, ale tylko finansowym

opublikowany: poniedziałek, 9. maja 2011 - 16:27, Magdalena Łań

Podczas najbliższej sesji Rady m.st. Warszawy zostanie rozpatrzony projekt uchwały ws. zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok, w tym m.in. przesunięcia części środków finansowych zarezerwowanych na budowę II linii metra z roku 2011 na lata 2012-2014.


Propozycja przesunięcia 300 milionów zł wynika ze zmian w prognozach finansowania inwestycji – część płatności zostanie wypłacona wykonawcy na przełomie 2013 i 2014 roku. Zmiana finansowania nie wiąże się jednak z przesunięciem terminu zakończenia budowy centralnego odcinka II linii metra.