Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Historyczna tablica na bulwarach wiślanych

opublikowany: piątek, 11. sierpnia 2017 - 12:33, Magdalena Łań
Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy wskazuje brakującą cyfrę na tablicy. Fot. R. Motyl fot. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy wskazuje brakującą cyfrę na tablicy. Fot. R. Motyl

W pobliżu mostu Śląsko-Dąbrowskiego na ścianie oporowej widnieje duża, kamienna, prostokątna tablica. Informuje przechodniów o tym, że pierwsze kamienne bulwary pod Zamkiem Królewskim wybudowano za czasów prezydentury Stefana Starzyńskiego. Tablica ma jednak pewną zagadkę.


Pierwsze nadwiślańskie brukowane bulwary lewobrzeżnej Warszawy zbudowano w  latach 20. XIX-wieku. Inwestycja była reakcją na skutki katastrofalnej powodzi, jaka nawiedziła Warszawę w 1819 r. Budowano je prawie wiek, bowiem dopiero w 1910r. ukończono promenadę na odcinku od mostu Kierbedzia (obecnego mostu Śląsko-Dąbrowskiego) do mostu Poniatowskiego. W latach trzydziestych dwupoziomowe bulwary wybudowano od mostu Kierbedzia do ul. Boleść.

Właśnie o tym fakcie informuje kamienna tablica zaczynająca się dostojnie od słów: „W roku żałoby narodowej z powodu zgonu wielkiego marszałka Józefa Piłsudskiego, gdy prezydentem Rzeczypospolitej był prof. dr Ignacy Mościcki…”
Następnie na tablicy wymienieni są główni politycy II Rzeczypospolitej oraz inżynierowie budujących promenadę, a także, oczywiście, prezydent Warszawy Stefan Starzyński.

Tekst informuje o zakończeniu budowy pierwszego odcinka bulwarów w 1938 roku oraz o zbudowaniu odcinka od mostu Kierbedzia do mostu Pod Cytadelą długości 1600 m, który ukończono w 194…. Brak ostatniej cyfry to nie akt wandalizmu, wynika on z faktu, że  w momencie umieszczania tablicy, jeszcze jej nie wykuto, mając nadzieję na rychłe zakończenie prac. Wybuch wojny uniemożliwił jednak zarówno powstanie zapowiadanych bulwarów, jak i wyrycie ostatniej czwartej cyfry w dacie.

Budowa bulwarów wiślanych na długości ponad 2,2 km, pomiędzy Podzamczem a pomnikiem Syreny, została zakończona w 2017 roku, za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz.  A pamiątkowa tablica została odrestaurowana i przypomina o złożonej historii naszego miasta.